Над 2 милиона пенсионери ще получат увеличение на пенсиите от 1 юли.  Всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, от днес се актуализират по т нар. Швейцарско правило със 6.7 %.

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 250 лева, като увеличението е с 13.9 %. Поради това увеличение ще има и при другите пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за съответния вид пенсия.

Максималният размер на пенсиите или сбора от пенсиите, без добавките към тях, се запазва 1200 лв.

Минималната лична пенсия за инвалидност и общо заболяване на хората с над 90 % трайно увреждане става 287 лв.  Хората с намалена трудоспособност от 71 до 90% ще получават 262 лв.

Социалната пенсия за старост става 141.63 лв. при 132.74 лв. досега. Добавката за чужда помощ ще бъде 106 лв.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. бяха утвърдени разходи за пенсии за над 10,5 милиарда лева. В резултат на увеличението се очаква средният размер на пенсията на един пенсионер у нас за 2020 г. да надхвърли 415 лв., изчисляват от НОИ

Изплащането на пенсиите за месец юли от НОИ ще започне на 7 юли, вторник и ще приключи на 20 юли, понеделник. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли 2020 г.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име