Катедра Педагогика и управление на образованието. Снимка Фейсбук

„Човекът може да бъде унищожен, но не и победен“ – с този цитат от Ърнест Хемингуей днес Катедрата по педагогика и управление на образованието в шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ публикува във Фейсбук обръщение към академичната общност, към гражданите и към възпитаниците си, с което информира за закриването на катедрата.  Публикуваме изявлението на катедрата:     

„Скъпи приятели на Катедра „Педагогика и управление на образованието“, с огромно съжаление ви информираме, че днес, 24.07.2020 г., с решение на Академичния съвет на Шуменския университет Катедрата ни беше закрита. Тя е една от 6-те катедри, с които е основан Педагогическият факултет през 1984 г. През миналата година брой № 7 на сп. “Педагогика“ – най-престижното национално специализирано списание – беше посветен на 35-годишнината ѝ и изпълнен само със статии на нейните преподаватели на основен трудов договор. През годините Катедрата се утвърди и създаде 1 бакалавърска, 4 магистърски и 3 докторски програми. Самостоятелно акредитира магистърската си програма „Управление на образованието“ с оценка 9,26; докторските програми „Управление на образованието“ с оценка 9,43, „Теория на възпитанието и дидактика“ с оценка 9,67 и „История на педагогиката и българското образование“ с оценка 9,42 и съвместно с други 2 катедри – професионално направление „Педагогика“ с оценка 9,18.  Направлението „Теория и управление на образованието“, администрирано и кадрово осигурявано само от Катедрата, през последните години два пъти е заемало второ място в Рейтинговата система на висшите училища в България – през 2017 г. – с 56 т. и 2018 г. – 54 т., а през 2019 г. – трето място с 53 т. Катедрата осигурява(ше) кадрово психолого-педагогическата подготовка на бъдещите учители от всички факултети на Университета.

Катедра „Педагогика и управление на образованието“ е дала четирима декани на Факултета – доц. д-р Пенчо Колев, проф. д.ик.н. Лучиян Милков, проф. д-р Иван Иванов (декан на Факултета по предучилищна и специална педагогика) и проф. д.ик.н. Красимир Марков, зам.-ректор – проф.дн Наталия Витанова и председател на Контролния съвет на Университета – проф. д-р Виолета Атанасова. Членове на Катедрата представляват Университета в структури на Министерството на образованието и науката – Постоянната комисия по педагогически науки и социални дейности към Националната агенция по оценяване и акредитация (проф. д-р Виолета Атанасова и проф. д-р Галин Цоков; проф. д-р Нели Бояджиева – в предишен мандат), експертни групи (проф. дн Наталия Витанова и проф. д-р Галин Цоков) и в редколегии на престижни издания (проф. д-р Галин Цоков е главен редактор на сп. „Педагогика“, а проф. д-р Виолета Атанасова и проф. д-р Нели Бояджиева са членове на редколегията му). През тази година проф. д-р Наталия Витанова стана първият възпитаник на Педагогическия факултет, придобил научната степен „доктор на науките“.

Как се стигна до закриването на Катедрата? По решение на Ректора на ШУ проф. д.и.н. Георги Колев, проф. д-р Светлозар Вацов – единственият хабилитиран преподавател по Управление на образованието, е преместен в Катедра „Инженерна логистика“ във Факултета по технически науки, а доц. д-р Пенка Кожухарова – в Катедра „Технологично обучение, професионално образование, предучилищна и начална педагогика“. Така Катедра „Педагогика и управление на образованието“ остана в състав под необходимия по закон и това послужи за повод за закриването ѝ. По инициатива на Ректора и предложение на в.и.д. декан на Педагогическия факултет доц. д-р Екатерина Люцканова на 20.07.2020 г. ФС на Факултета гласува предложението за закриването ѝ, а днес АС на ШУ довърши процедурата. Доц. д-р Лилия Лозанова е преместена в ДИКПО – гр. Варна, а четиримата други членове на Катедра „Педагогика и управление на образованието“ – проф. дн Наталия Витанова, проф. д-р Виолета Атанасова, доц. д-р Наташа Колева и гл.ас. д-р Милко Иванов – в Катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“. Тя ще администрира специалност „Педагогика“ (обявена от Ректора за закриване през следващата година въпреки пълния прием още на първо класиране). Магистърската програма „Управление на образованието“ ще се администрира от Катедра „Социална работа“, в която няма нито един преподавател в програмата. Обучаващо звено по докторската програма „Управление на образованието“ също става Катедра „Социална работа“, в която няма квалифицирани по това направление преподаватели. С две гласувания бях зачеркнати усилията на поколения педагози и психолози, но постиженията на преподавателите от нашата Катедра и на нашите възпитаници не могат да бъдат заличени.

Ние, преподавателите от Катедра „Педагогика и управление на образованието“, решихме, въпреки закриването ѝ да запазим тази страница като пространство за публикуване на материали с педагогическа тематика и популяризиране на дейностите и постиженията на нейните членове, както и на студентите от специалност „Педагогика“, магистърските и докторските ни програми“.

Информацията предизвика възмущение и недоволство в социалните мрежи. „Възпитаничка съм на тази катедра и не мога да повярвам какво е сторил ректорът на ШУ проф. Г. Колев с тази катедра!!! Чета и плача с глас …!! Как е възможно това?? Цялата власт е в един човек и всички под строй гласуват?!?! Как е възможно това!! Всички трябва да се надигнат и да протестират!!! Едни от най-качествените преподаватели и така да убиеш цяла катедра!!! Има ли институции в България, които да се намесят???“ – с това послание се обърна към медиите възпитаничка на катедрата.  „Съжалявам, но това ми дойде в повече. Някакво безумие е“, „Как така се закриват катедри, като има студенти?!Какво се случва???“, „Това е подигравка! Как е могла да съществува толкова години катедра “ Педагогика“, а сега да не може? Защо преместват преподавателите – проф. Вацов и доц. Кожухарова от катедрата в други катедри? По същият начин да прехвърлят към катедра „Педагогика“ други преподаватели, за да не се закрива! Всичко това показва ЛОШО УПРАВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО!!!“ – това са част от коментарите във Фейсбук след информацията за закриване на катедрата.

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. Октоподът на Шиши се прояви и в ШУ, а ректорът слушка като член на ДПС. И приятел на просветния министър за проекти… Улицата чака протеста ви, доктори по педагогика!

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име