Кметът на Смядово Иванка Петрова обяви бедствено положение в селата Риш, Веселиново и Александрово, считано от 22 ч. на 31 юли до  22 ч. на 30 август 2020 г.

Причината е настъпилото продължително засушаване, довело до силно намаляване на дебита на съществуващите водоизточници и недостиг на водата за питейно-битови нужди в трите села, които повече от два месеца са на тежък воден режим.

По време на режима се наложи да бъде прекъснато водоснабдяването към абонатите на ВиК, като водата се пуска на всеки 7-ми ден. Събраното количество вода във водоемите свършва в рамките на 12-18 часа.

В заповедта на кмета на обявяване на бедствено положение се забранява ползването на питейна вода за напояване и за промишлени нужди.

За заповедта е информиран областния управител на Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име