През 2019 г. в област Шумен са приключили делата за 755 извършени престъпления, сочат данните на местната статистика. Делата за 257 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 326 престъпления – с условно осъждане, за 9 престъпления – с оправдаване, за 4 – с прекратяване, а за 159 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2018 г. броят на делата за извършени престъпления намалява с 12.5%.

През миналата година броят на обвиняемите лица е 689, с 13.1% по-малко спрямо 2018 година. От тях ефективна осъдителна присъда са получили 216 (31.4% от общия брой на обвиняемите).

Броят на осъдените с влезли в сила присъди през 2019 г. е 515, което е със 102 души, или с 16.5% по-малко в сравнение с 2018 година. От тях 448 са осъдени за извършването на едно престъпление, 58 – за две престъпления, а 9 – за три и повече престъпления.

През 2019 г. в област Шумен най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления – 314 (309 през 2018 г.). Сред тях най-разпространени са: престъпленията по транспорта и съобщенията, престъпленията, свързани с наркотици и престъпленията, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства – 13 на брой, с 13 осъдени лица.

През 2019 г. в област Шумен с осъждане са завършили 105 престъпления против собствеността.

Престъпленията против личността, завършили с осъждане през 2019 г., са 49.

 През 2019 г. в региона броят на осъдените мъже е 490 (95.1%), а на осъдените жени – 25 (4.9%).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име