И издадените разрешителни за строеж на жилища, и започналите строежи в Шуменска област чувствително намаляват в сравнение с миналата година, сочат данните на регионалната статистика.

През второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен са издадени разрешителни за строеж на 22 жилищни сгради с 37 жилища в тях и 5 160 кв. метра разгъната застроена площ (РЗП). Разрешителните за други сгради са 46 с общо 20 459 кв. метра РЗП.

Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за жилищни сгради намаляват с 21.4%, броят на жилищата в тях – с 64.1%, а общата им застроена площ – с 54.2%. Броят на разрешителните за строеж през второто тримесечие е най-нисък за последните 4 години.  На годишна база, в сравнение с второто тримесечие на 2019 г., разрешителните за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 29.0%, жилищата в тях – с 81.8%, а разгънатата им застроена площ – със 78.1%.

Лек ръст има при издадените разрешителни за строеж на други сгради, които са повече с 9.5%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 43.7%. 

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 244, София (столица) – 210, Варна – 145, София – 113 и Бургас – 86.  Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 1 843, Пловдив – 1 109, Варна – 913, Кърджали – 377 и Бургас – 340.  По този показател области Шумен и Габрово делят 14-то място сред 28-те области в страната.

Започнали строежи

През второто тримесечие на 2020 г. в област Шумен е започнал строежът на 14 жилищни сгради, с 63 жилища в тях и с 5 021 кв. метра обща застроена площ. Започнал е строежът и на 12 други сгради с 2 726 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие, започнатите жилищни сгради намаляват с 6.7%, докато жилищата в тях се увеличават над три пъти, а разгънатата им застроена площ – с 53.5%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 47.8%, а тяхната РЗП – с 85.6%.

На годишна база, в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 26.3%, докато жилищата в тях се увеличават с 37.0%, а разгънатата им застроена площ – с 3.9%. Започнатите други видове сгради намаляват с 50.0%, а общата им застроена площ – с 57.8%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 178, София (столица) – 129, Варна – 120, София – 86 и Бургас – 68.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име