Йордан Йорданов говори на протест в София за водната криза в Шумен.

Областният координатор на платформата „Изправи се.бг“ за Шумен Йордан Йорданов е подал заявления по закона за достъп до обществена информация, с които настоява да се оповестят резултатите от направените радиологични изследвания на местни водоизточници през последните три години.

Йорданов е задал въпросите си към ВиК – Шумен и РЗИ – Шумен, след като е попаднал на притеснителна информация в официалния доклад за дейността на водното дружеството за първото полугодие на 2020 г.   В доклада е записано, че е констатирано „несъответствие на показател алфа-активност в зони за водоснабдяване Ст. Михайловски, Мировци, Зл. нива, Струйно и Плиска“. В тази връзка ВиК е извършило повторно вземане на проби, „след което, ако се потвърди резултата, ще се извършат допълнително анализи по определени показатели, по предписание от РЗИ, за изчисляване на обща индикативна доза“, пише на стр.7 от доклада

„Искам повече информация, защото в доклада на ВиК има едно неясно изречение, без подробности и стойности, а едно вероятно замърсяване с алфа-частици буди притеснение за здравето на хората в тези населени места“, заяви Йордан Йорданов.  При наличие на алфа частици над нормата водата е негодна за консумация и за поливане.  В природата има естествен радиоактивен фон, но неговите рамки са определени в наредба 9 от 2001 г. и се следят чрез лабораторни изследвания.

Всяко надвишаване на тези граници според мен би означавало промишлено замърсяване или замърсяване от изхвърлени отпадъци, за което трябва да се предприемат мерки, за да се изясни неговият произход, заяви Йорданов. И коментира, че двете инстанции трябва да дадат точна информация по констатациите на ВиК от доклада, за да се успокоят гражданите и да се разсеят съмненията за замърсяване на водоизточниците в посочените населени места.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име