Провеждането на сватби, фирмени и семейни тържества на територията на област Шумен се забранява от 26 октомври до края на месец ноември. Това реши на свое заседание днес Областният кризисен щаб, който взе нови, още по-рестриктивни мерки заради критичната обстановка с разпространението на COVID-19 в региона.

Всички държавни, общински и частни структури са призовани да преминат на дистанционна работа там, където е приложимо. Освен това щабът препоръчва на ръководителите им при установяване на случай на коронавирус да се тества целият колектив.

Преустановяват се репетициите и изявите на читалища и самодейни състави. Забраняват се изложби и базари на животни и животински продукти.

Дискотеките и нощните заведения ще работят на не повече от 50% от капацитета си.

В заведенията за хранене на една маса могат да седнат не повече от 6 души, а дистанцията между масите трябва да е минимум 1.5 метра.

Всички тренировки и аматьорски спортни мероприятия на открито ще се провеждат без публика, а тези на закрито се забраняват. Забраната не се отнася за фитнес залите, уточниха от щаба след поставен от нас въпрос.

Като тревожна определи тенденцията в региона директорът на РЗИ д-р Пепа Калоянова. Тя съобщи, че заразата е пламнала и в Дома за стари хора в Нови пазар. Там вчера са установени осем положителни домуващи и трима от персонала.

От днес се открива ковид отделение с 20 легла в болницата във Велики Преслав, съобщи шефът на МБАЛ-Шумен Димитър Костов. В момента в областната болница има 107 пациенти с коронавирус и пневмонии в сериозно състояние.

Ето и всички допълнителни противоепидемиологични и ограничителни мерки, които въвежда Общинският щаб:

1. Кметовете на общини да създадат организация за контрол на изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти (градски и междуградски  транспорт, обекти с обществено предназначение, училища, детски градини и ясли, работни колективи и др., които попадат в обхвата на функционалната компетентност) и да представят в областна администрация седмичен график за контрол по спазване на противоепидемичните мерки и решенията на Областния кризисен щаб. При установени нарушения и пропуски следва да предприемат незабавни и безкомпромисни мерки в кратки срокове за тяхното отстраняване.

2. На основание отчетена 14-дневна заболеваемост над 100 на 100 000 население на област Шумен се въвеждат следните допълнителни противоепидемиологични и ограничителни мерки:

2.1. Ръководителите на държавни, общински и частни структури съобразно спецификата на дейността им да въведат преминаване на дистанционна форма на работа за служителите, където е приложимо и недопускане на лица с прояви на респираторни болести до работните помещения. При регистриран случай на служител с COVID 19 се препоръчва да организират тестване на всички останали служители;

2.2. В училищата в област Шумен да бъдат преустановени всички дейности на външни лица (танцови, спортни, театрални и др. състави), използващи материалната база на съответното училище;

2.3. Ръководствата на народните читалища, фолклорни и други самодейни формации на територията на област Шумен да преустановят провеждането на репетиции и изяви;

2.4. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски и др. обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

2.5. Препоръчва се на управителите на търговски обекти да въведат вътрешно-ведомствен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в обекта.

2.6.  Създаване на организация за осигуряване на дистанция от 1,5 метра между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и не допускане на повече от 6 души на една маса в заведенията за хранене;

2.7. С цел намаляване гъстотата на лицата в обществения транспорт кметовете на общини да обсъдят с превозвачите възможността за увеличаване на броя на използваните автобуси;

2.8. Ограничаване броя на лицата, посещаващи дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито и открито до не повече от 50% от капацитета;

2.9. Стриктно спазване на чл.8, ал. 3 от Закона за закрила на детето на цялата територия на област Шумен;

2.10. Забранява се провеждане на организирани фирмени и семейни тържества и празненства/включително и сватбени тържества/ на открито и закрито на територията на област Шумен;

2.11. Всички тренировки и аматьорски спортни мероприятия и състезания  на открито да се провеждат без публика, същите се забраняват на закрито;

2.12. Забранява се организиране и провеждане  на всякакъв вид изложби, базари и др. на животни и животински продукти на територията на област Шумен.

2.13. Ръководителите на Областна администрация – Шумен, Община Шумен,  ДПБ – с. Царев брод, ДКЦ 1 – Шумен, КОЦ/„СБАЛК Мадара“ ЕАД да осигурят автомобил с водач по график на РЗИ-Шумен за връчване на предписания в община Шумен.

2.14. Възлага се на директора на РЗИ – Шумен да изготви съответната заповед за изпълнение на решенията, която влиза в сила от 00.00 часа на 26.10.2020 г. до 30.11.20 г.

Остават в сила и решенията взети от Областния кризисен щаб на 14.10.2020 г

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. А църквата? В неделя сто бабички ще са пред иконите. В понеделник е Димитровден.

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име