Повече от 1210 декара нови гори ще се появят на територията на СИДП в периода 2020-2023 година. 504 дка ще бъдат залесени в ДГС-Омуртаг, където големи масиви от иглолистни дървета бяха унищожени от корояди. В шуменското и новопазарското стопанство новите гори ще са 197 дка, а в ДЛС-Тервел и ДГС-Генерал Тошево – 245 декара. Още 265 дка ще бъдат залесени в териториалния обхват на ДГС-Варна и ДЛС-Балчик. 

Предвидено е дейностите да се изпълняват на територията на 10 общини, попадащи в 4 области: област Варна – общините Аврен и Варна; област Добрич – общините Балчик, Каварна, Шабла, Ген. Тошево,  Тервел; област Търговище – община Омуртаг; област Шумен – общините  Каспичан и Шумен.

Целта на проекта е възстановяване на гори, пострадали от болести и вредители чрез извършване на залесителни дейности, включващи почистване на площите, почвоподготовка и залесяване на обща площ от 1210 дка, съобщиха от пресслужбата на СИДП. Ще бъдат залесени 739 822 броя фиданки и 1 024 кг церов жълъд. Навременното възстановяване на пострадалите гори ще има благоприятно въздействие върху почвите, водите, въздуха и биоразнообразието, както и за опазване на околната среда. Освен икономическия ефект, възстановените гори постигат и много по-значим екологичен ефект, като допринасят за борбата с промените в климата и увеличават поглъщането на въглерода.

Средствата за мащабното залесяване, в размер на един милион лева, са по Проект „Възстановяване на щети по гори пострадали от катастрофични събития, болести и вредители в района на ДГС-Омуртаг, ДГС-Шумен,  ДГС-Нови пазар, ДГС-Варна, ДГС-Генерал Тошево, ДЛС-Балчик и ДЛС-Тервел при СИДП, финансиран със средства по ОП Програма за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно подписан договор между СИДП ДП гр. Шумен и Държавен фонд „Земеделие“.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име