Община Шумен ударно обявява обществени поръчки. Само за един ден на 26 октомври кметската администрация откри 3 процедури, на обща стойност над 2 милиона лева.  

Обявена е обществена поръчка за извозване на битовите отпадъци в селата от общината и още две процедури чрез събиране на оферти за зареждане с канцеларски материали и за осигуряване на интернет в общината и нейните структури.

Скандалната тема с чистотата на шуменски села

Общината обявява обществена поръчка за срок от 3 години за почистването на шуменските села. Чистотата на населените места предизвиква непрекъснато напрежение и скандали, тъй като битовите отпадъци в селата се извозват само два пъти в месеца, при това на много по-висока цена в сравнение с други общини. Преливащи казани, разпилени мръсни отпадъци и отблъскваща миризма бяха неизменна част от шуменските села през лятото, когато проблемът ставаше нетърпим. Въпреки многобройните протести и подписки на хората, обаче, кметската управа така и не направи нищо за решаване на проблема.

Новата обществената поръчка за събиране и извозване на битовите отпадъци на стойност 1 702 100 лв. без ДДС и се възлага за срок от 3 години. Поръчката е с две обособени позиции: първата е за селата с. Благово, с. Васил Друмев, с. Дибич, с. Друмево, с. Ивански, с. Илия Р. Блъсков, с. Кладенец, с. Ветрище, с. Вехтово, с. Костена река, с. Мараш, с. Овчарово, с. Радко Димитриево и с. Салманово, а втората за селата с. Белокопитово, с. Велино, с. Градище, с. Коньовец, с. Лозево, с. Мадара, с. Новосел, с. Панайот Волов, с. Средня, с. Струйно, с. Царев брод и с. Черенча“

По първа обособена позиция ще бъдат платени 967 716 лв. /без ДДС/, като разпределението по години е както следва: 2021 г.- 280 312 лв., 2022 г. – 320 560лв., 2023г. – 366 844 лв.  В посочените села изпълнителят трябва да разположи най-малко 731 броя казани, тип „бибър“.

За обособена позиция № 2 заплащането е в размер на 734 384 лв. /без ДДС/, и се разпределя по години така: 233 440 лв., 244 610 лв., 256 334 лв. За тези села се изискват минимум  581 броя контейнери.

Срокът за кандидатстване е до 26 ноември.

Доставка на канцеларски материали

Поръчката за доставка на канцеларски материали (принадлежности за офиса) за нуждите на община Шумен и нейните структурни звена е чрез събиране на оферти с обява. Тя е на стойност 48 750,50 лв. без ДДС и е за срок от 12 месеца.  Срок за кандидатстване е до 6 ноември.

Изпълнителят трябва да достави на общината 3000 химикалки и още толкова пълнители, описани в отделна позиция, маркери, телбод, тетрадки, пликове, копирна и принтерна хартия, моливи и други канцеларски и офис материали

Осигуряване на интернет

Поръчката за услуги по предоставяне на интернет за нуждите на Община Шумен и нейните структурни звена е шест обособени позиции: за общинската администрация в Шумен, кметствата на територията на общината, център за видеонаблюдение, зала „Арена“ и Механизъм „Лична помощ“, за социални заведения и детски ясли на територията на гр. Шумен, за общински структури на територията на община Шумен, за общински обекти на територията на община Шумен, за общинските предприятия и за офисите на патронажните грижи.

Поръчката ще се възлага чрез събиране на оферти с обява и е на стойност 45 610 лв. без ДДС за  12 месеца. Срокът за кандидатстване е до 6 ноември.

Новите процедури на община Шумен са обявени на сайта на агенцията за обществени поръчки.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име