На 1 ноември България чества Деня на народните будители. На този ден отдаваме признание на просветителите, книжовниците и революционерите, които изградиха и съхраниха духовните ценности и националното самосъзнание на българите и създадоха Българското Възраждане.
Празникът се отбелязва от 1922 г., когато Народното събрание обявява този ден за празник на всички „заслужили българи“. В освободена от османско владичество България хората съзнават ролята на възрожденските писатели и революционери за събуждане на българския дух и повеждане на борба за държавен суверенитет. Много градове искат да отдадат признателност към народните будители, затова Стоян Омарчевски, министър на народното просвещение, през 1922 г. внася предложение за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.
Празникът възниква в трудното време на разруха след Първата световна война. В такъв момент българите се вглеждат в делата на онези, които в най-тежките години са възродили духа на народа. От 1922 до 1945 г. Денят на будителите е общонационален празник.
Забележителен е фактът, че първият закон на новоосвободената българска държава е законът за задължителното всеобщо начално образование и че 9 години преди Освобождението на България, през 1869 г. се създава книжовното дружество, което слага началото на Българската академия на науките.
От 1945 г. празникът е отменен и след дълго прекъсване на 28 октомври 1992 г. се възобновява.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име