За поредна година информатиката е специалността, която носи най-високи доходи за завършващите студенти – средно 2 771 лв., със 185 лв. повече в сравнение с миналата година.  Има обаче големи диспропорции в доходите на завършилите различни университети. Една и съща специалност може да има два, три и дори четири пъти разлика в заплащането в зависимост от това, откъде е издадена дипломата.  Студент, завършил информатика в Шуменския университет, например, получава средно на 1 178 лв. облагаем доход, докато за същото направление в Софийския университет доходът е  4 527 лв.

Това са част от изводите от най-новото, десето издание на рейтинговата системата на университетите, представено вчера от институт „Отворено общество“.

Десетте специалности с най-високи средни доходи за завършилите остават същите, както и миналата година. Най-високо платени са студентите, завършили информатика и компютърни науки – 2 771 лв., следва математиката – 2 673 лв., комуникационна и компютърна техника – 2 240 лв., добив и обработка на полезни изкопаеми – 2 145 лв.,  металургия  -2 099 лв., обществено здраве -1 918 лв., електроника  – 1 831 лв., военно дело – 1 745 лв., енергетика – 1 682 лв. и фармация – 1 672 лв.

За поредна година най-високи доходи получават завършилите информатика и компютърни науки в СУ „Св. Климент Охридски“ – 4 527 лв., съобщи в. Сега, цитирайки данните на рейтинговото проучване.  Следват студентите от същата специалност в Нов български университет – 3 630 лв. Завършилите математика в СУ получават 3 515 лв., администрация и управление в Американския университет в Благоевград – 3 390 лв., комуникационна и компютърна техника в ТУ-София – 3 174 лв.  Сред най-платените са още специалностите информатика и икономика в Американския университет със заплати над 2 900 лв. и над 2 800 лв., математика в ТУ-София – 2 750 лв., икономика в СУ – 2 629 лв.

Най-нископлатени са специалностите изобразително изкуство в ЮЗУ – 778 лв., стоматология в МУ- Пловдив – 781 лв., изобразително изкуство във Великотърновския университет – 797 лв.

В множество направления разликите в заплащането на завършилите различни университети достигат два пъти, а в някои случаи и повече. Почти никакви разлики обаче няма при специалности, подготвящи кадри за отбраната, образованието и здравеопазването.

Завършилите икономика в Американския университет получават средно 2 810 лв., в СУ – 2 629 лв., а в Бургаския свободен университет – 1 051 лв. и ТУ-Габрово – 937 лв.  Математиката в Софийския университет носи 3 515 лв. заплата, докато в Шуменския завършилите могат да се надяват едва на 1 008 лв.  Студент, завършил информатика в Шуменския университет, получава средно на 1 178 лв. облагаем доход, във Великотърновския  – 1 752 лв., докато ако е завършил Софийския, това може да му донесе 4 527 лв., показват данните от проучването.

Медицината е новият хит сред студентите. Въпреки че броят на студентите в страната намалява, има устойчива тенденция на увеличаване на обучаващите се в направления, подготвящи кадри за здравеопазването.  През последните 7 години броят на студентите по медицина в България се е удвоил от около 6 000 през 2013 г. до близо 12 500 през 2020 г. Увеличението се дължи, както на нарасналия брой на чуждестранните студенти, които представляват 56% от всички студенти по медицина в България, така и на увеличения с близо 14% брой на българските студенти. Общо във всички професионални направления, които подготвят кадри за здравеопазването, включително в направленията „Стоматология“, „Фармация“, „Здравни грижи“ и „Обществено здраве“ през 2020 г. се обучават над 28 000 студенти, представляващи близо 13% от всички студенти в страната.

Иначе общият брой на студентите в страната през 2020 г. продължава да намалява и е с близо 18% по-малък в сравнение с 2013 г. В специалност „Икономика“ има спад на студентите с 41% спрямо 2013 г., макар че тя остава най-масовото професионално направление.

Тенденцията е все повече студенти да учат в направления, които предлагат по-добра реализация и в университети с по-добро качество, коментират от „Отворено общество“

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име