Министерството на образованието уважи искането на Община Шумен 5 и 6-годишните деца да не посещават предучилищна по преценка на родителите. Заповедта на министър Красимир Вълчев, с която се позволява отсъствието от детска градина или училище по решение на родителите, е в сила от 18 ноември до 18 януари 2021 г. 

На територията на община Шумен детски градини посещават 1364 деца на пет и шестгодишна възраст. 

Възможността родителите да преценят дали децата им да посещават предучилищните групи беше въведена през учебната 2020 – 2021 година във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната. С измененията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование децата, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина или училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона, могат да отсъстват след писмено уведомяване на директора и отсъствията им след това да бъдат извинени. 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име