Комплексният онкологичен център в Шумен планира да изтегли заем в размер на 5 млн. лв. за закупуване нов линеен ускорител. Искане за даване на съгласие е внесено в Община Шумен и ще бъде разгледано от Общинския съвет на заседанието му на 26 ноември.

Новият линеен ускорител ще е с възможности за радиохирургия и лъчелечение с контрол на дишането. Той ще бъде закупен след обществена поръчка, която е стартирана с решение на управителя на КОЦ-а д-р Свилен Арнаудов. Като обезпечение на кредита ще бъде ипотекирана сградата за лъчетерапия и няколко по-малки постройки.

По пазарно проучване прогнозната стойност на новата апаратура със софтуер е между 4 и 5.2 млн. лв. За реализирането на проекта е необходимо да се доизгради съществуващият бункер за разполагане на третия линеен ускорител. Нужен е и допълнителен разход от лечебното заведение предвид изискването на банките за съучастие от кредитоискателя, което варира между 20% и 30% от общия размер на кредирта. Онкоцентърът има готовност за съучастие със собствени средства като размерът им предстои да се договори с избраната банка.

Към момента КОЦ-Шумен разполага с два линейни ускорителя, които са закупени през 2013 година при изграждането на лъчетерапевтичния комплекс и от тогава работят в режим на пълна натовареност.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име