Средната заплата в област Шумен остава по-ниска от тази за страната, която за месец септември е 1 397 лева, сочат данните на местния отдел за статистически изследвания. В региона средната брутна месечна работна заплата за юли е 1 106 лв., за август – 1 086 лв., и за септември – 1 115 лева.

С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 1 868 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 942 лева.

По размер на средната работна заплата за третото тримесечие годината област Шумен заема единадесето място сред 28-те области на страната.

През последните три месеца средното възнаграждение в региона нараства спрямо предходното тримесечие с 0.6% до 1 102 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.0%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 14.4% и „Други дейности“ – с 10.2%, а най-голямо намаление се наблюдава в „Строителство“ – с 3.9%, „Култура, спорт и развлечения“ – с 3.8% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.3%.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 11.3%, спрямо същото тримесечие на 2019 година. Спрямо същия период на 2019 г., средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 15.3%, а в частния сектор – с 9.6%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име