Нивото на язовир „Тича” леко се е покачило след валежите през последните дни, като притокът към водоема е 1 млн. куб. метра.

Към момента наличният обем на язовира е 133 милиона 936 хиляди кубически метра, а полезният му обем е около 94 млн. кубика. При общ обем от почти 312 млн. куб. това означава, че водоемът е пълен на 43%.

Припомняме, че разрешеното за ползване месечно количество вода за питейно-битово водоснабдяване на Шумен, Търговище и Велики Преслав и за осигуряване на минимално допустим отток в реката след язовира е 3,220 млн. куб. метра.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име