Истинска черна река тече от сметището до Дивдядово. Скрийншот от видео на Йордан Йорданов

Шуменското сметище пак тече. Този път от депото край Дивдядово извира не ручейче, както през лятото, а истинска черна река. „Събитието“ и тогава, и сега е документирано от Йордан Йорданов, председател на Гражданската инициатива срещу изграждането на завод за преработка на отпадъци и вече събира реакции в социалните мрежи.  

През юни, след един от летните дъждове, сметището протече с  черно-кафяви води. След наш сигнал до РИОСВ – Шумен беше направена проверка и беше установено значително замърсяване на водите. Някои от показателите бяха надвишени 100 пъти!

„Има значително замърсяване от изследваните проби от повърхностните води от дерето, приток на р. Камчия при моста във Войсковото стрелбище на учебния център в кв. „Дивдядово“ след точката на заустване на смесен поток отпадъчни води на Регионалното депо за неопасни отпадъци (РДНО) – Шумен“, съобщиха тогава официално от екоинспекцията. Беше установено превишаване по 15 показатели на основните физико-химични елементи.  Установените превишения в концентрациите на металите са много над стандартите за качеството на околната среда, показаха резултатите от пробите на Басейнова дирекция „Черноморски район“.  Превишения имаше и при водните проби от отпадъчни води на сметището, взети по заявка на РИОСВ – Шумен. Подробности можете да прочетете тук

След резултатите бяха дадени предписания на общинското предприятие „Чистота“ за прекратяване заустването на непречистени отпадъчни води, а на Община Шумен беше разпоредено да почисти руслото на дерето от наноси, отложения и утайки, образувани от заустването на инфилтратни води, съобразно затруднения достъп до дерето в посочения участък. За установеното замърсяване беше връчен Акт за административно нарушение на Общинското предприятие „Чистота“. Санкцията по такъв акт е от 2 000 лв. до 10 000 лв.

Малко по-късно без никакви обяснения беше освободена от работа директорката на РИОСВ – Шумен Стела Илиева. Подробности тук

Днес Йордан Йорданов официално е внесъл сигнал за новия теч от сметището в екоинспекцията в Шумен. Очаква се по случая да бъде направена проверка.    

Коментари

коментар

1 Коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име