Предвижда се строителните работи на обекта да завършат в началото на 2022 г.

Към момента строителството на пречиствателната станция за питейни води върви по график, а изпълнителят работи успоредно по няколко обекта. Това каза главният инженер на ВиК-Шумен Стоян Владимиров, цитиран от пресцентъра на водното дружество.

В най-напреднала фаза е подобект „ Заустващ колектор“, като предстои стартиране на бреговото заустване.

От подобект Сграда „Отводняване и реагентно за технологични отпадъчни води / ТОВ/ вече е изграден силоза за утайки и са изпълнени вертикалите до кота + 3,45 м. Завършен е нулевият цикъл на Подобект „ Хлораторно”, съобщиха от ВиК.

Оттам допълниха, че е изпълнен подложният бетон под дъното на контактния резервоар на изхода на перчиствателната станция и се работи по помпената станция, армират се стените до кота – 3,95 м. Неговият обем е 1350 куб. м. Към контактния резервоар има помпена станция за репомпване на пречистените води.

Приключва нулевият цикъл на „Административна сграда“ . Стартират изкопни работи по подобекти сгради Решетки и сита и Филтърен корпус. За тях е доставен и монтиран още един кулокран с височина 24м и дължина на стрелата 50м.

Стойността на новата пречиствателна станция за питейни води е около 21 милиона лева, а строителните работи на обекта започнаха на 7 ноември и са предвидени да завършат в началото на 2022 г.

Съоръжението ще бъде изпълнено в съответствие с одобрения инвестиционен проект и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от Кохезионен фонд и Република България.

Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/ сек при нормален режим на работа и 600 л/сек при форсиран режим. Към пречиствателната станция е предвидена модерна лаборатория,  която денонощно ще контролира показателите за качество на питейната вода.

Изпълнител на проекта е обединение „Кристална вода“, в което влизат софийската фирма „Обонато билд“ ЕООД и унгарската Pureco. „Кристална вода“ спечели обществената поръчка, обявена от ВиК – Шумен с цена от почти 21 млн. лв. без ДДС.

В края на април, когато приключи процедурата по избор на изпълнител, обединението беше единственият останал участник в търга. Софийската фирма „Обонато билд“ няма опит с такива големи водни проекти, но е свързано с големия строител „Джи Пи груп“, докато унгарската фирма изглежда все пак реална и с опит в сферата, коментира Капитал в публикация по темата.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име