За последните 24 часа притокът в язовир Тича е 1.5 млн. куб. м. Снимка Боян Ганчев/Фейсбук

Обстановката на територията на област Шумен е спокойна и няма сигнали за критични и аварийни ситуации в резултат на валежите през последните два дни, съобщиха от Областна управа.

По разпореждане на областния управител проф. Стефан Желев се осъществява постоянна връзка с ръководителите на институции и общините за набелязване на допълнителни превантивни мерки при необходимост, ако настъпи усложняване на метеорологичната обстановка.

Всички язовири на територията на област Шумен разполагат с достатъчно ретензионен обем за вливащите се води в тях, информират от регионален отдел „Североизточна България“ към Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

По информация на управителя на „Напоителни системи“-Шумен за последните 24 часа притокът в язовир Тича е 1 500 000 куб. м. Към 08:00 часа днес общият обем в язовир Тича е 135 399 000 куб. м.

За язовирите, стопанисвани от „Напоителни системи“- Фисека, Шумен,  Кълново и язовир Нови пазар 1 не се предвижда контролирано изпускане на води.

Река Камчия и река Врана са в кюнето и имат достатъчно обем за поемане на нови количества вода.

По отношение на енергоснабдяването на населените места в област Шумен всичко е нормално, по данни на „Електроразпределение Север“ АД към 10:30 часа днес няма населени места без ток.

Няма риск от наводнения и преливане и на водоемите в област Разград след обилните валежи през последните дни, показват доклад на „Напоителни системи“, изготвен след  извършено обследване, и подадената информация от кметовете на общини. Директорът на РДПБЗН-Разград комисар Емилиян Станев съобщи, че няма постъпили сигнали за наводнени пътища, дворове и къщи в областта.

Според проучването на „Напоителни системи“ 12 от общо 32 язовира в региона са на така наречената кота мъртъв обем, което означава, че на практика са почти празни. Най-големият язовир в областта Бели Лом е повишил нивото си за денонощие с 2 см. Той е пълен на около 30 процента от капацитета си и няма потенциална опасност от преливане. Приток на вода има в язовир Балкански, който заедно с Бели Лом се води от първа степен на опасност, но единият му изпускател е отворен и няма риск да повиши нивото си. Язовир Подайва е покачил нивото си с 0,5 м, а язовирите Пчелина-1, Пчелина-2 и Островче с от 2 до 5 см. Нивото на водата във  всички тях е далеч от кота преливен ръб и не представляват опасност. В язовир Каменна чешма има приток на вода, нивото е далеч от кота преливен ръб, но превантивно се изпуска с 30 литра в секунда. Под кота преливен ръб е и язовир Голям извор.

При извършена проверка от „Напоителни системи“ е установено, че коритата на реките Бели Лом, Келовска и Топчийска са с добра проводимост и също няма повишаване на нивото.

Изпратени са писма до кметовете на общини в региона да наблюдават реките и водоемите, всекидневно да докладват в Областния съвет по сигурност и веднъж седмично да изготвят справка за ситуацията. Това ще продължи до нормализиране на обстановката.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име