11 януари 2021 г. Истинска черна река тече от сметището до Дивдядово. Архив Радиан.бг

Експерти от РИОСВ Шумен и БД „Черноморски район“ направиха проверка по сигнала за изтичане на кафява вода в района на сметището в кв. Дивдядово. За поредния случай на замърсяване информирахме преди два дни /подробности тук/.

По време на проверката беше извършен оглед на ретензионния басейн на Депото за неопасни битови отпадъци, съобщиха от екоинспекцията в прессъобщение до медиите. Ето как обясняват разлива от РИОСВ: „В резултат на лошите метеорологични условия и 72-часовата непрекъсната работа на трите помпи на ретензионния басейн, една от тях е аварирала, поради което той се запълва и прелива, като инфилтратните води се заустват в дъждоприемната канавка“.

По заявка на РИОСВ е взета една водна проба от отпадъчните инфилтратни води на Депото. По заявка на БДЧР са взети две водни проби. Първата е от дере, приток на р. Голяма Камчия при мост на войсково стрелбище в кв. Дивдядово. Втората проба е взета от дерето, преди вливане в реката при моста на „Строителни изделия“ АД в с. Хан Крум.

На Община Шумен е дадено предписание за преустановяване на изтичането на инфилтратни води от ретензионния басейн, като РИОСВ ще осъществи последващ контрол по изпълнението му.
Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително, заявяват от екоинспекцията.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име