РИОСВ даде предписание на ВиК-Шумен, стопанисващо канализационната помпена станция в кв. Дивдядово, във връзка с предотвратяване и контрол на нерегламентирано преливане на отпадъчни води от дъждопреливник преди канализационната помпена станция за квартал „Дивдядово“. С цел трайно решение на проблема, свързан с риск от замърсяване на яз. “Соара“ и водния обект, който го захранва, дружеството е задължено да представи конкретен план със срокове и дейности по отстраняването му, информират от екоинспекцията.

Експерти от РИОСВ-Шумен са извършили проверка по сигнал за отворен кран на пречиствателната станция, от който се изливат фекални води под канала към язовир „Соара“ в с. Мараш до железопътната линия. Проверката е направена в период на усложнена метеорологична обстановка в резултат на обилни валежи и на място е установено, че канализационната мрежа на квартал „Дивдядово“ отвежда смесен поток битово-фекалните отпадъчни води и дъждовни води към канализационна помпена станция (КПС). Нейното предназначение е да насочва водите за пречистване към селищната пречиствателна станция за отпадъчни води, разположена между гр. Шумен и с. Дибич.

Експертите са установили заустване на смесен поток отпадъчни и дъждовни води от дъждопреливник в дере, в точка на около 50 м преди КПС. Същото се извършва поради това, че при проектиране и изграждане на помпената станция е предвидена възможност за отвеждане на част от смесения поток в дерето, при наличие на поток дъждовни води, който превишава капацитета на помпите на КПС, поясняват от РИОСВ.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име