Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. в област Шумен възлизат на 114.3 млн. евро, което е с 2.5% по-малко в сравнение с 2018 г., съобщиха от регионалната статистика.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 96.5 млн. евро, или с 2.4% по-малко спрямо предходната година.

Следващ по обем на направените ПЧИ е секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 4.0 млн. евро.

Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ е секторът „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ – 43.5 млн. евро. Следва „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“ – 26.3 млн. евро.

В областта с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен – 61.8 млн. евро, следвана от община Нови пазар – 26.2 млн. евро.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име