През четвъртото тримесечие на 2020 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 15 жилищни сгради с 22 жилища в тях и 3 017 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 22 107 кв. м РЗП, съобщават от регионалната статистика.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 50.0%, броят на жилищата в тях – с 85.5%, а общата им застроена площ – с 80.0%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение, както при броя им с 5.1%, така и при разгънатата им застроена площ – с 91.4%.

На годишна база, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 28.6%, жилищата в тях – с 62.7%, а разгънатата им застроена площ – с 61.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 13.9%, докато разгънатата им застроена площ е по-малко с 15.8%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 230, Пловдив – 222, Варна – 169, Бургас – 125, и София – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив – 3 624, София (столица) – 3 413, Варна – 604, Бургас – 496, и Благоевград – 300. По този показател области Шумен и Русе делят двадесето място сред 28-те области в страната.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Шумен е започнал строежът на 17 жилищни сгради с 49 жилища в тях и с 2 901 кв. м обща застроена площ, и на 34 други сгради с 18 102 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 15.0%, жилищата в тях – с 48.4%, а разгънатата им застроена площ – с 83.4% Започнатите други видове сгради увеличават броя си спрямо третото тримесечие на 2020 г. със 183.3%, а тяхната РЗП нараства над осемнадесет пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 30.8%, жилищата в тях намаляват с 31.0%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 60.5%. Започнатите други видове сгради са повече със 78.9%, докато общата им застроена площ намалява със 17.5%.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 174, София (столица) – 134, Варна – 125, Бургас – 105, и София – 84.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име