Умряла риба в Камчия. Снимки РИОСВ

Експерти на РИОСВ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалната лаборатория към ИАОС извършиха проверка във връзка със сигнал от тел. 112 за изтичане на черна вода и за мъртва риба в река Камчия, съобщиха от екоинспекцията с прессъобщения до медиите.  Извършен е оглед по течението на р. Камчия в присъствие на подателя на сигнала, според когото възможен източник на замърсяването е свиневъдният комплекс в село Радко Димитриево, допълват от РИОСВ.

Проверяващите са установили наличие на мъртва риба в река Голяма Камчия между селата Янково и Желъд.

При обхода на района на животновъдното предприятие е била усетена остра миризма на свински фекалии. Експертите от РИОСВ-Шумен са огледали района около жп линията, преминаващ под лагуната на животновъдния комплекс.  Забелязана е тръба, вкопана под нивото на терена и видяна на около 3-4 метра преди жп линията, с край в бетонов канал, който е предназначен за отвеждане на води (с цел да не се нарушава изправността на жп линията). Бетоновата част от канала е била пълна с вода в черен цвят и без дебит на отпадъчни води.

Каналът с черна вода.

Дадено е предписание на свинекомплекса за представяне на подробна схема на канализационната мрежа на свинефермата, съобщиха от РИОСВ.

Изпратено е писмо до община Шумен за извършване на проучване по компетентност за произхода и предназначението на тръбата, а също и до ОДБХ-Шумен за предоставяне на информация по компетентност.

По информация на кмета на село Радко Димитриево, населеното място не разполага с дъждовна канализация или друга, която да отвежда отпадъчни води към р. Поройна, приток на река Камчия.

Взети са общо шест водни проби от експертите на регионалната лаборатория по заявка на БДЧР – четири проби от река Голяма Камчия и две от река Поройна. Първите четири проби са отбрани от водите на р. Голяма Камчия при моста до автомобилен път преди с. Кълново, от мост преди с. Янково, от мост при разклона за с. Красимир и от местност „Рибка“ между село Салманово и село Радко Димитриево. Другите две проби са от водите на р. Поройна при мост след с. Радко Димитриево и при мост в с. Дибич. Резултатите от анализа на водните проби ще бъдат оповестени допълнително, съобщават от РИОСВ.

За подобни нарушения Законът за водите предвижда санкции в размери от 2000 лв. до 10 000 лв.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име