През четвъртото тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Шумен е 76 700 души, от които 43 200 са мъже, а 33 500 – жени. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица намалява с 3.4%, показват данните на регионалната статистика.

Коефициентът на заетост в областта през четвъртото тримесечие на 2020 г. е 51.8% (при 52.9% за страната), съответно 60.5% за мъжете и 43.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. този коефициент е по-малък с 1.6 процентни пункта, като се наблюдава спад с 3.1 процентни пункта при мъжете и с 0.1 процентни пункта при жените.

По брой на заетите лица област Шумен е на 13-то място сред всички 28 области в страната. С най-голям брой заети лица са областите София (столица), Пловдив и Варна, а с най-малък брой заети са областите Видин, Силистра и Монтана. По показателя коефициент на заетост област Шумен заема единадесето място в страната.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 72 900 души. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. общият им брой намалява с 2.5 %. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.3%, съответно 73.6% за мъжете и 58.8% за жените. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. този коефициент се понижава с 1.0 процентен пункт, като при мъжете намалява с 3.9 процентни пункта, а при жените бележи увеличение с 2.0 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име