Шуменските стоматолози през 1970 г. По това време само в Окръжната стоматологична поликлиника в Шумен са работили над 110 специалисти

На 20 март се отбелязва Световният ден на оралното здраве. Тази година мотото е: „Гордей се с устата си“. Следва въпросът: колко българи могат да се гордеят със зъбите си? Ние имаме най-лошото дентално здраве в ЕС, макар че зъболечението е с традиции у нас.

В пандемията много инициативи на Българския зъболекарски съюз, създаден преди 116 години, са отменени. Ние поне можем да напомним за професията на стоматолозите в Шумен и региона, за лечебните заведения, в които са работили.

През 1878 г. Фридрих Фламих е единственият зъболекар в България, напуснал Австро-Унгарската империя и дошъл в страната ни.

ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

се основава на 20 декември 1905 г. с председател Михаил Елмазов. На четвъртия си редовен конгрес се преименува в Зъболекарски съюз. Миналата година трябваше да се чества 115 години от създаването на съсловната организация.  От 11 до 13 юни 2021 г. в Поморие ще се проведе ХХ-ят юбилеен научен конгрес на Българския зъболекарски съюз /БЗС/, отложен от миналото лято.

Кога започва професионално зъболечението в Шуменския край? В навечерието на Балканската война се организират курсове за самарянки. Една от тях е Рада Димова Лозева, зъболекар-хирург от Нови пазар. Това е най-ранното сведение, дадено от историците.

ЗЪБОЛЕКАРСКО ДРУЖЕСТВО В ШУМЕН

има от 1913 г. Аника Крушева открива лаборатория за изкуствени зъби – порцеланови и златни. Антония Запрянова специализира зъбна хирургия. През 1919 г. се открива нова бактериологическа лаборатория със завеждащ д-р Петър Скорчев, вероятно баща на д-р Владимир Скорчев. До 1950 г. зъболекари и зъболекарки има в градовете на окръга.

На 15 юни 1951 г. в Шумен е открита

ОКРЪЖНАТА СТОМАТОЛОГИЧНА ПОЛИКЛИНИКА

Първият главен лекар-стоматолог е д-р Владимир Скорчев.  Ръководители на отделенията /терапевтично, ортодонтско, хирургично, детско/ са стоматолозите: Кръстьо Шпатов, Мария Панова, Минчо Минчев, Панко Градинаров. Колективът е от 10 стоматолози-ординатори, лаборант, 8 медицински сестри, 3 санитари, главен счетоводител, касиер-домакин, деловодител.

До 31 декември 1953 г. зъботехническата лаборатория е била цех в промкомбината в Шумен. В периода 1954-57 г. е на самоиздръжка към Министерството на народното здраве. От 1 януари 1961 г. преминава към Стоматологичната поликлиника. Тогава в нея работят 20 зъболекари, 11 медицински сестри, 20 зъботехници, 3 лаборанти.

През 1956 г. се провежда административно-научна конференция за подобряване базата за обзавеждане с инвентар-инструментариум. На следващата година конференцията е за подобряване лечението на летовниците и слюнно-каменната заболеваемост. През 1959 г. окръжната конференция е с няколко теми: коронованото лечение, диагностика на рака, тумор микстус в твърдото небце.

През 1960 г. се въвеждат 3-месечни планове за оздравяване на учениците в техникумите; беседи и радиобеседи за запазване зъбите на децата; бременността и влиянието й върху зъбите; хигиена на устата и зъбите. Изучава се военна токсикология – химически поражения на войсковите части и мирното население.

През 1961 г. се създават физиотерапевтичните кабинети към Стоматологичната поликлиника.

В периода 1949-65 г.се провежда екзогенна

ФЛУОРИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ УЧАЩИ В ШУМЕНСКИ ОКРЪГ

на възраст от 7 до 14 години. Прави се профилактика за ранно откриване на карценом на езика /рак/. През 1966-67 г. се закупува съвременна апаратура, комплект юнити хирадент с турбини и с автокабинет „Шкода“ за обслужване на ученици с две работни места за стоматолози. Тогава годишно са лекувани 91 346 пациенти.

На 7 и 8 май 1971 г. Окръжната стоматологична поликлиника е домакин на конференция на хирурзите-стоматолози от Североизточна България. Гостуват проф. Сл. Давидов и проф. Ковракирев. Докладът на шуменските стоматолози е на тема: „Травмите в лицево-челюстната област“, изготвен от д-р Дарина Рачева, завеждащ хирургичното отделение в периода 1962-70 г. Организира се методична помощ на стоматологичното отделение в болницата в Нови пазар.

През 1972 г. старата линейка „Волга“ е подменена с ново „Жигули“ за извозване на специалисти-бригадири на автокабинета.

През 1974 г. в Окръжната стоматологична поликлиника работят 117 души, от които 36 зъболекари, 28 медицински сестри и 28 зъботехници. Същата година се разкриват училищни зъболекарски кабинети в Първо основно училище „П. Волов“ и в механотехникума „Хр. Ботев“.

През същата 1974 г. в стоматологичната поликлиника са лекувани 155 646 пациенти; поставени са 62 536 пломби; извадени са 26 718 млечни и постоянни зъби; поставени са 10 551 коронки; 1999 индивидуални протези. В Шумен е имало

9 УЧИЛИЩНИ ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТИ,

в които са работили 16 зъболекари. Един стоматолог е обслужвал 2000 деца и ученици. Санирани са 14 849 зъби. Стоматолозите са извършили прегледи на работници и служители в 31 предприятия.

Д-р Елка Сакелариева с пациент през 1985 г. в училищен стоматологичен кабинет

През 1975 г. в Окръжната стоматологична поликлиника работят 132 души, през 1980 г. – 143 души /41 зъболекари и 50 зъботехници/.

През 1976 г. отдел „Народно здраве“ при Общинския народен съвет става център за информационни здравно-организационни технологии.

През 1980 г. съвременна високооборотна дентална апаратура получават 90 % от стоматологичните кабинети в Шумен и 60 % в селата.

През 1982 г. е открит филиал на окръжната стоматологична поликлиника в кв. „Б. Българанов“ с 3 стоматологични стола и 10 работни места за зъботехници.

През 1985 г. се създава

НАУЧНО ДРУЖЕСТВО НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В ШУМЕН

Д-р Емил Господинов е отличен със златен „Орден на труда“, д-р Минко Захариев – с орден „Червено знаме на труда“, д-р Мария Карова – със сребърен „Орден на труда“. Д-р Дарина Рачева, д-р Минко Цонев и м. с. Пенка Трифонова получават  бронзов „Орден на труда“. Отличници на Министерството на народното здраве са: д-р Светла Христофорова, д-р Пенка Йовчева, зъботехничката Янка Костова.

През 1986 г. стоматологичната поликлиника открива филиал в кв. „Еньо Марковски“.

В периода 1981-91 г. е разкрит приемен кабинет към участъковото отделение за оказване на спешна и неотложна стоматологична помощ. Всички деца от детските градини са обхванати във флуорно – противокариесна профилактика.

През 1987 г. Окръжната стоматологична поликлиника се преименува в Първостепенна общинска поликлиника. През 1989 г. е вече Районна стоматологична поликлиника.

Главни лекари са били д-р Минко Стефанов /1982 г./, д-р Дарина Рачева /1988 г./, д-р Стефан Бойов /до януари 1991 г./, д-р Любка Алексиева /до февруари 1991 г./.

Със заповед от 15 август 1991 г. на МНЗ

ЗЪБОТЕХНИЧЕСКАТА ЛАБОРАТОРИЯ СЕ ОТДЕЛЯ

от стоматологичната поликлиника като самостоятелно лечебно заведение.

В периода 1992-96 г. се структурират отделенията: за специализирана стоматологична помощ, за обслужване на възрастни, за обслужване на деца и ученици, ортодонтски кабинет. Районната стоматологична поликлиника тогава се управлява от Общо събрание на управлението. Тя заема половината от сградата на бишата Окръжна поликлиника. Филиалите й са в кварталите „Тракия“, „Б. Българанов“ на ул. „Еньо Марковски“ и 9 училищни зъболекарски кабинета, от които 3 работят на две смени. Общата численост на персонала е 146 души – 58 стоматолози и 58,5 души полувисш медицински персонал.

На 22 февруари 1999 г. Районната стоматологична поликлиника се преобразува в „Стоматологичен център – Шумен“ ЕООД с управител д-р Малина Милчева. На 12 януари 2001 г. той се преобразува в Медико-диагностична лаборатория ДЕНТ – Шумен ЕООД с нов предмет на дейност – специализирани медицински изследвания.

През 2000 г.

община Шумен започна да продава зъболекарските машини в училищата

Без стоматологичен кабинет първо остана СОУ „П. Волов“.  Същата година НЗОК сключи договор със стоматолозите. Средното заплащане беше 24 лв. за час, като те работеха минимум 21 часа месечно. Зъболекарите станаха ЕТ и откриха частни кабинети. Общо 55 медицински сестри и лаборанти бяха освободени от стоматологичната поликлиника и започнаха съдебни дела за 3-месечни обещетения.

Най-инфактното събрание на шуменските зъботехници през 2002 г.

На 13 декември 2001 г. МДЛ „ДЕНТ-Шумен“ ЕООД официално откри новата си база в старата поликлиника след ремонта с модерна стоматологична апаратура. Най-голямата придобивка беше „ОРГОФОС плюс С вариант“,

АПАРАТ ЗА ПАНОРАМНИ СНИМКИ,

закупен за 25 000 лв. с ДДС. Дружеството получи от общината 9 900 лв. помощ. Закупена беше и нова проявителна машина за 9 000 лв. В дружеството работеха 7 души.

През 2002 г. МДЛ „ДЕНТ“ беше обявено за печелившо дружество. Дори медико-техническата лаборатория на зъботехниците отчете 117 лв. печалба. През следващите години тя беше с финансови проблеми и постоянно внасяше докладни в общината за подпомагане от бюджета. През 2002 г. НЗОК включи в платения пакет рентгенови изследвания за стоматологична диагностика.

През същата година в Шумен стартира

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА КАРИЕСПРОФИЛАКТИКА

при деца чрез флуоризирано мляко 2003-2005 г. След това тя беше удължена до 2008 г. със съдействието на фондация „Бороу“ – Великобритания и МЗ. Млякото се заплащаше от бюджета на общината. Всяка година около 2300 деца приемаха флуоризирано кисело мляко, произведено от „Виталакт – Милк“ АД във Варна. Годишно това струваше 115 000 лв. на общинския бюджет.

За реализиране на проекта беше създадено сдружение „Стоматологично здраве за Шумен“. Съучредители на община Шумен бяха: ХЕИ, МДЛ „ДЕНТ“ ЕООД, д-р Виолета Алексиева – детски стоматолог. Председател на сдружението беше д-р Емилия Станчева /заместник кмет/, а заместник – д-р Мима Папазова от същия ресор. Д-р Николай Шарков беше експертът на Световната здравна организация, фондация „Бороу” /Великобритания/ и МЗ.

По-късно станаха ясни подробности за проекта „Кариеспрофилактика“. Само за периода ноември 2002 – декември 2003 г. бяха включени 2 789 деца. От ноември 2002 до март 2003 г. общината е разполагала с 5 600 долара. За управление на проекта бяха изхарчени 1 200 долара, за стоматологична здравна просвета – 1 600 долара, за клинична оценка – 450 долара, за флуорен мониторинг – 150 долара. Отделно 2 800 долара за клинична оценка по нова методика на СЗО. Високите суми за командировки бяха  според цените във Великобритания /нощувки, храна, път/.

ОБЩО 8 400 ДОЛАРА ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

на проекта при положение, че общината плати млякото!

До 2006 г. община Шумен финансираше скрининг за ортодонтски аномалии у деца на възраст от 7 до 11 години. При нужда се правеше клиничен преглед цефалометрия. Около 200 деца в Шумен се възползваха от скрининга.

На 28 август 2003 г. д-р Йорданка Пенкова даде първата си пресконференция като новоназначен директор на РЗОК-Шумен. Участваха Румяна Кръстева – шеф на отдел „Контрол на болничната помощ“, пресаташето Цветелина Томова, д-р Жулиета Витанова – началник на отдел „Контрол на извънболничната помощ, стоматологична и медицинска“, която отдавна е при децата си в САЩ. Съобщено беше, че 4 месеца са

ПРОВЕРЯВАНИ ПЕТ СТОМАТОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ

наложени са санкции в размер на 1515 лв. Един от санкционираните зъболекари, който работеше в село Климент, община Каолиново, сам прекрати практиката си. Веднага след това емигрира със семейството си в Канада.

С  решение на ОбС от 19 април 2004 г. бяха разпределени етажите в Старата поликлиника. МДЛ „ДЕНТ“ ЕООД получи южното крило и гараж №2 с безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, а северното крило на втория етаж възмездно за същия срок. За 10 години безвъзмездно ползване зъботехниците получиха таванския етаж. През юли 2004 г. беше приет доклад за самооценка на тяхната „Медико-техническата лаборатория I – Шумен“ ЕООД с управител Иво Иванов. Предстоеше акредитацията на лабораторията.

След преобразуване на лечебните заведения кметът Веселин Златев беше наредил да се учреди право на ползване върху сградата на Старата поликлиника.

На 1 май 2005 г. в структурата на  МЦ „ДЕНТ“ ЕООД беше разкрит

ОБЩИНСКИ СОЦИАЛЕН КАБИНЕТ,

който обслужваше деца и пенсионери. За 316 преминали годишната му издръжка беше 24 000 лв. Същата година беше закупен вторият рентгенов апарат за зъбни на стойност 46 000 лв.

По време на „Стоматологично лято 2006“ бяха извършени профилактични прегледи на 170 деца в „ДЕНТ“ ЕООД, а на 100 деца беше проведен скрининг за ортодонтски аномалии.

На 21 март 2007 г. в Шумен отново пристигна проф. Никола Атанасов – директор на колаборационния център на Световната здравна организация в София. Той беше координатор на програмата „Кариеспрофилактика“. Община Шумен финансираше този проект в периода 2003-2007 г. От юни 2007 г. бяха включени и децата от детските ясли. Гостът имаше надежда, че ЕС може да финансира флуоризираното мляко. Но уви!…

През 2007 г. в кампанията „Часът на майката“ бяха обучени в „ДЕНТ“ ЕООД 107 бременни жени и майки на новородени. Разкрит беше

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ЗА ДЕЦА С ПСИХИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ,

чиито зъби могат да се лекуват под обща наркоза. За него общината инвестира 10 000 лв., а центъра – 38 000 лв. Още 50 000 лв. бяха нужни, за да започне работа. В Шумен имаше 250 деца с психически проблеми и още толкова в Нови пазар. Допълнителното финансиране не бе осигурено и кабинетът не стартира. Годишно в „ДЕНТ“ ЕООД преминаваха 20 000 пациенти.

От 1 януари 2008 г. в общинския център „ДЕНТ“ започна работа лекарска контролна комисия за издаване за издаване на болнични листи с председател д-р Великов и член д-р Миланова /зъбни хирурзи/. Тази ЛКК е единствената в областта.

През лятото на 2009 г. отново бяха изнесени в медиите случаи на нелегална зъботехника на стоматологичните услуги у нас. Години по-рано беше установено, че шуменски

ЗЪБОТЕХНИЦИ СЕ ПРАВЯТ НА ЗЪБОЛЕКАРИ

и си предлагат услугите на жители в селата, изработвайки протези без участието на стоматолог. Най-много бяха случаите в общините Върбица, Смядово и Велики Преслав.

През септември беше обявена Национална програма за профилактика на оралните заболявания на децата до 18 години на стойност 2,6 милиона лева, в която се включиха и шуменски стоматолози.

През ноември 2009 г. гръмна

СКАНДАЛЪТ С ПРОДАЖБАТА НА ЧАСТИ ОТ СТАРАТА ПОЛИКЛИНИКА

Старата поликлиника, където беше окръжната стоматологична поликлиника на Шумен. Снимки Валентина Минчева, архив

Сагата завърши през юни 2010 г., когато стана ясно, че общинска съветничка и депутатска съпруга, съдружнички в Медицински център, купиха на ниски цени първия етаж от сградата. Д-р Стефанка Маринова – съветничка, която току-що беше напуснала групата на ДПС и д-р Румяна Минчева – съпруга на Красимир Минчев, тогава депутат от ГЕРБ, а днес председател на ОбС, бяха съдружнички в Медицински център „Мултимед“ ООД и купиха част от старата поликлиника. Освен аптека, там сега има кабинети, които се отдават под наем. Общината очакваше да получи 2,5 милиона лева от сделката, ако се продаде цялата сграда, но общинските дружества останаха в нея.

През 2010 г. РЗОК-Шумен съобщи, че стоматолози отчитали неизвършена дейност. В предходната година касата беше събрала от санкционирани зъболекари 6850 лв.

През 2011 г. започна национална програма за силанизиране /запечатване/ на детските зъби срещу кариес. Четирима стоматолози в Шумен, Нови пазар, В. Преслав и Каолиново силанизираха зъбите на 772 деца от общо 3811 на възраст от 6 до 9 години в областта. Тогава д-р Виолета Алексиева – координатор на програмата, заяви: „Децата ни са с най-лошо стоматологично здраве в ЕС“. Това не се е променило досега.

През 2012 г. се включиха още стоматолози, но бяха силанизирани зъбите на по-малко деца – 422. Ниската здравна култура е причина за това. Родителите трябваше да проявят инициатива.

През 2013 г. д-р Венцислав Баев – стоматолог в село Климент, община Каолиново, сподели: „В селата си купуват паста и четка за зъби, когато се женят. Там е насаден страх от зъболекарския стол“.

На 30 юли 2014 г. в Стоматологичния център „ДЕНТ“ ЕООД официално беше открит дигитален рентгенов апарат за зъбни снимки ORTHOPHOS HG“ пето поколение, производство на фирма „Сирона, на стойност 80 000 лв., осигурени от общината. Това беше третият стоматологичен рентгенов апарат с цефалометрична приставка за диагностика на детски зъби. Експлоатационният период на работа е минимум 15 години.

Същата година община Шумен осигури 17 000 лв. от бюджета за изработване на ортодонтски апарати за лечение на челюстно-лицеви деформации на деца в ранна възраст. Парите бяха преведени на зъботехниците в медико-техническата лаборатория. Около 120 деца годишно се нуждаеха от това.

През 2014 г. 100 стоматолози от областта имаха договор с РЗОК-Шумен, на които касата изплати почти 3 милиона лева.

През 2014 г. беше проведен

ПЪРВИЯТ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ ФОРУМ

по дентална медицина „Мадарски конник“, организиран от районната колегия при Българския зъболекарски съюз. Участваха 250 специалисти зъболекари от Североизточна България. Преподаватели от медицинските университети представиха най-новите технологии в денталната медицина.

През 2015 г. д-р Елка Баева, председател на колегията, каза: „Пенсионерите ни са почти без зъби, искаме целево протезиране“. По настояване на Българския зъболекарски съюз през 2018 г. се реши да се осигуряват цели плакови протези за възрастните на възраст 65-69 години, които нямат нито един зъб! Прогнозата беше поне 123 000 български пенсионери да се възползват от зъбно протезиране през тази година. Съобщено беше, че 20 % от пенсионерите на възраст над 65 години са обеззъбени.

Д-р Елка Баева с пациент

От 2020 г. пациентите на възраст от 18 до 100 години имат право на тотално протезиране. НЗОК плаща зъболекарския труд, а пациентът заплаща протезата, чиято цена е от 100 лв. до 130 лв.

В условия на пандемия зъболекарите активно работят. В районната колегия членуват 126 зъболекари от 10-те общини на областта. Детските стоматолози са само пет: д-р Виолета Алексиева, д-р Минка Чалъкова, д-р Димитричка Василева, д-р Росица Енчева, д-р Соня Лозева.

През 2019 г. 7 стоматолози силанизираха 1704 зъба на 451 деца в областта, през 2020 г. 6 стоматолози силанизираха 1004 зъба на 263 деца. Миналата година се проведе седмият форум по дентална медицина „Мадарски конник“ в Шумен. Нашите зъболекари участват в теоретични курсове за повишаване на квалификацията, но никой от 20 години не специализира хирургия, ортопедия, детска стоматология от младите кадри, защото е скъпо да спреш работа и да бъдеш 4 години в база на медицински университет. Тази година с 10 % са увеличени допълнителните плащания на НЗОК за зъболекари в селските райони.

На 31 май 2019 г. се състоя учредителният конгрес на

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ

Тя е наследник на Централното зъботехническо професионално сдружение, създадено през 1910 г. В шуменската районна колегия с председател Антония Маринова членуват 32 зъботехници от Шумен, Нови пазар, В. Преслав, Каспичан, Хитрино.

Основните искания на зъботехниците са здравната каса да плаща изцяло зъбните протези, а не само труда на стоматолозите. Т. е. да се финансира тази дейност и на зъботехниците. Ако за 4 години се извърши тотално протезиране на хората без зъби, ще са необходими 6 милиона лева. При 5 милиарда лева бюджет на НЗОК това е напълно възможно. Но в здравната комисия на парламента не се постигна консенсус. Ако все пак това някога стане, ще изпълним призива на днешния Световен ден на оралното здраве „Гордей се с устата си“.

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име