НОИ - Шумен

Програмата за профилактика и рехабилитация на НОИ, която ще се осъществява в 52 балнеохотели и специализирани болници за рехабилитация, стартира днес, съобщиха от  Териториалното поделение на НОИ – Шумен.

Програмата за един човек е с продължителност 10 дни, като НОИ заплаща стойността на 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно, частична помощ за храна до 7 лв. дневно и нощувките  – до 20.70 за една нощувка.

Паричните помощи за профилактика и рехабилитация от НОИ се предоставят еднократно за всяка календарна година и право за ползването им имат осигурените за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за 6 последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.

Право за ползване на програмата имат и хората с лична пенсия за инвалидност, които не са навършили съответната възраст за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст и срокът на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК не е изтекъл.

Задължително условие за ползване на програмата е заболяването да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Необходимите документи за ползване на програмата са: медицинско направление от лекуващия лекар, документ за самоличност (за справка), документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето, всички медицински документи, доказващи заболяването според конкретния случай, ако има – валидно експертно решение на ТЕЛК, копие на експертно решение за признаване на професионална болест.

Желаещите лица за профилактика и рехабилитация представят посочените документи в ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес, в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

От днес в стая № 310 на III етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Шумен, от 08.00 часа до 12.00 часа, се приемат документи, извършва се заверка на медицинското направление и се издават удостоверения за профилактика и рехабилитация.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефони: 054/85-58-65, от служителите в стая № 310, от информационното табло на ІІІ-ти етаж в ТП на НОИ – Шумен и от официалната интернет страница на НОИ – меню „Обезщетения”, подменю “Профилактика и рехабилитация”.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име