Как се справя местната власт в Шумен с епидемичната обстановка и защо градът е с многократно по-висока заболеваемост, защо болницата на моменти е с най-много пациенти в страната и защо има толкова много починали от Ковид 19 в сравнение със съседни регион? Тези въпроси, както и конкретни примери за лошо управление на здравната криза, за смесване на пациенти в здравни заведения и за слаби места, източници на зараза, бяха поставяне няколко пъти в публичното пространство, включително и чрез публикации в нашия сайт /повече тук/

Така или иначе, не получихме отговори, нито пък бяха предприети някакви радикални мерки за подобряване на ситуацията, което се вижда и от високия брой на болните и на смъртните случаи през последните седмици.    

Заради липсата на диалог по темата между кмет и общински съветници, председателят на групата „За Шумен“ Добромир Драев внесе питане с 14 конкретни въпроса към градоначалника, свързани с общинската поликилника – едно от местата, за която имаше данни за смесване на потоците от пациенти и напразни призиви да се решат проблемите. Публикуваме въпросите, на които всички граждани отдавна очакват отговор от кмета Христов:

-Извършват ли се редовни прегледи и оценка на здравословното състояния на персонала на “ДКЦ I – Шумен” ЕООД – гр. Шумен с цел намаляване разпространението на Covid-19 на територията на здравното заведение, респективно ограничаване на заразата и възможността за предаването ѝ на други служители, пациенти и посетители?

-В случай на установяване на заразен/болен от Covid-19 служител от персонала на “ДКЦ I – Шумен” ЕООД – гр. Шумен, предприемат ли се спешни мерки по карантиниране на останалите служители от персонала, които работят в едно помещение със заразения?

-Прилагат ли се санкции при неспазване на противоепидемичните мерки от страна здравен и помощен персонал?

-Ръководството на търговското дружество взело ли е противоепидемични мерки – поставяне на безконтактни дезинфектанти, използване на предпазни маски KN 95 и др.?

-Предвижда ли се смяна на входните врати с такива с автоматично безконтактно отваряне с цел избягване на огромния риск от предаване на Covid-19 при докосването на дръжките и околните им повърхности?

-Организиран ли е филтър за болни с доказан Covid-19?

-Предоставят ли се безплатно предпазни маски от тип KN95 на входа на “ДКЦ I – Шумен” ЕООД – гр. Шумен на пациенти и посетители, които не разполагат с такива?

-Извършва ли се дезинфекция на помещенията, тоалетните, вратите, както и на често докосваните контактни повърхности на територията на “ДКЦ I – Шумен” ЕООД – гр. Шумен,  в рамките и след края на работния ден? Ако такава се извършва, посочете периодичността, както и вида на препаратите, машините и технологията на дезинфекция?

-Взети ли са мерки за регулиране и отделяне на потока от доказано (посредством тестуване) заразени с Covid-19 пациенти от потоците на останалите пациенти и посетители на територията на Дружеството, особено в зоната на рентгенологията?

-Поставени ли са озонатори, микробиологични лампи, както и автоматични пречистватели за въздух?

-Ръководството на търговското дружество предвиждало ли е да се използва източният вход на сградата, за да се избегне смесването на потока от заразени от Covid-19 с този на останалите пациенти и посетители?

-Ръководството на търговското дружество отправяло ли е към Общински съвет Шумен въпроси относно липсата на финанси, ако има такава, и кандидатствало ли е пред Министерство на здравеопазването за финансиране на Covid зони?

-Предвидено ли е допълнително заплащане за лекари, медицински сестри и друг персонал, пряко работещ с пациенти с Covid-19?

-Колко проверки са направени от РЗИ – Шумен за спазване на противоепидемичните мерки, какви са констатациите, направени ли са предписания и в какъв интервал от време са направени проверките?

„Считам, че въпросите са от изключителна важност в дадената ситуация и е редно, в случай че Общинска администрация няма възможност да подкрепи ДКЦ I чрез  допълнително финансиране, инженеринг (при евентуална необходимост от вътрешно преустройство на сградата на Дружеството) и др., да се обърне незабавно към Общински съвет и да направи предложение за вземане на решение в полза на гражданите на община Шумен“, коментира Добромир Драев в тази връзка.   И призовава кмета да отговори „аналитично и коректно“.

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име