До 23 април Община Търговище приема предложения за удостояване с Годишните награди за образование, наука, култура и изкуство. Наградите са регламентирани в Наредбата за символиката на общината, а предложения могат да бъдат отправени от граждански организации, съюзи и институции, работещи в сферата на образованието и културата.

Годишната награда за култура и изкуство се връчва в следните направления: за творчески постижения и принос в развитието на националната култура; за обогатяване на културата в общината и за цялостен принос в областта на изкуството и културата.

Годишните награди за образование и наука се присъждат за значими постижения и активна дейност за утвърждаване авторитета на Търговище. Връчват се на учители, директори, педагогически колективи и научни дейци.

Предложенията, заедно със съответната аргументация, се подават в запечатан плик в Центъра за административно обслужване. За наградите за култура и изкуство пликът се адресира до направление „Култура“, а за тези за образование – до отдел „Образование“ към Дирекция „Хуманитарни дейности и социална политика“.

Комисия, определена със заповед на кмета, ще разгледа номинациите и ще излъчи носителите на наградите.

Датата на церемонията по награждаване ще бъде обявена на по-късен етап и ще бъде съобразена с действащите противоепидемични мерки.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име