водоема

Водата, постъпваща от яз. Тича, вече отговаря на критериите за мътност съгласно Наредба 9 и е годна за питейно–битови нужди, съобщиха от пресцентъра на ВиК – Шумен. Резултатите от изследваните проби през последните няколко дни са потвърдили тенденцията за постигане на съответствие с нормативните изисквания за мътност. 

В същото време, макар и с по-малко, в язовира продължават да постъпват водни количества, като само за последните 5 дни са се влели нови 300 000 кубически метри вода и сега в „Тича“ има 230 млн. кубика вода

„Спокойни сме не само за това лято, но и за следващата година, че ще имаме достатъчно вода в язовира, за да покрием нуждите на Шумен“, казва Жанета Панайотова, управител на ВиК–Шумен, цитирана от пресслужбата на дружеството. Тя коментира, че въпреки това водата трябва да се използва щадящо, а със завършването на пречиствателната станция ще бъде решен окончателно и въпросът с годността на водата за питейни нужди.

Изграждането на пречиствателната станция за питейни води започна през октомври 2020 г. и е планирано да завърши през пролетта на 2022 г. Към момента всички подобекти на станцията се изпълняват паралелно и в график, информират от дружеството. Стойността на проекта е 21 милиона лева, финансирането е по ОП „Околна среда 2014-2020”. Капацитетът на пречиствателната станция е 450 л/сек. при нормален режим на работа и 600 л/сек. при форсиран режим. Към пречиствателната станция се изгражда модерна лаборатория, която денонощно да контролира показателите за качество на питейната вода.

Водата от яз. Тича беше обявена за негодна за консумация на 18 януари заради повишена мътност.  Въпреки, че близо 4 месеца шуменци не могат да консумират вода от мрежата, от ВиК – Шумен бяха категорични, че няма основания за намаляване на цената на водата в този период.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име