Експерти на РИОСВ-Шумен отреагираха с незабавна проверка на т.нар. „фекално езеро“ в шуменския квартал Дивдядово във връзка с публикации в електронни медии за „наличие на езеро от фекалии, заради преливаща помпена станция“, съобщиха от екоинпекцията.

При проверката не е констатирано наличие на оводнена територия, но е установено преливане на отпадъчни води от черпателния резервоар по бетонираната част на площадката на Канализационната помпена станция в кв. „Дивдядово“. Тези води, които са два потока от битово-фекалните отпадъчни води от кв. Дивдядово и дъждовни води, се събират в околовръстната бетонова канавка и се изливат в яз. Соара.

Взети са общо четири водни проби. Три по заявка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ от повърхностни води и една от отпадъчни води, по заявка на РИОСВ-Шумен.         

В хода на проверката, с писмо от „ВиК-Шумен“ ООД са информирали регионалната екоинспекция и Басейнова дирекция „Черноморски район“ за възникнала аварийна ситуация на помпената станция.

Дадено е предписание на „ВиК – Шумен“ ООД да бъде преустановено изтичането на отпадъчни води към язовир Соара. В срок до края на деня да се отстрани аварията, а в рамките на един месец да се предвиди техническа възможност за отвеждането им, в случай на аварийна ситуация, до Пречиствателната станция за отпадъчни води в  Шумен.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име