Книгата беше представена на среща с журналисти и неправителствени организации в Пловдив

Информационният портал за неправителствените организации в България представи за първи път книгата „Хроники на доброто“- сборник с очерци, отразяващи работата на 30 граждански организации от различни краищата на страната – Пловдив, Русе, Монтана, с. Баня (обл. Бургас), с. Царев брод (обл. Шумен), Стара Загора, Разлог, Варна, с. Баничан (обл. Благоевград), с. Търнава (обл. Враца), Ловеч, Търговище, Сандански, Бургас, с. Надарево (обл. Търговище), Плевен, Силистра.

Автори на историите са шестимата регионални кореспонденти на НПО Портала – Дияна Желязкова, Елена Тилова, Паулина Гегова, Петя Генова, Росинка Проданова и Цвета Ненова. „Много човешки съдби стоят зад тези разкази, много трудни преживявания, надежди, успехи, постижения и силното усещане, че от нашето участие или безучастие зависи много, а понякога всичко“ – се казва в предговора на книгата.

Информационният портал за НПО (http://ngobg.info) е посветен на предоставянето на актуална информация за българския неправителствен сектор, която е от полза както за самите организации, така и за всички, които се интересуват от тях, тяхната дейност и резултатите от нея. Порталът е създаден през януари 2010 г. Разработен е и се поддържа от Фондация ПАЦЕП в партньорство с Българския център за нестопанско право (БЦНП). НПО Порталът не е търговски проект, съществува с идеална цел и не генерира печалба. Най-голямата част от съдържанието му са материали, публикувани от регистрираните в него граждански организации. Порталът разчита също и на стажанти  и доброволци, за които е отворен целогодишно. 

Екипът на проекта

„Да имаме кореспонденти в страната бе отдавнашна наша мечта. Благодарение на Фонд Активни граждани България през пролетта на 2020 г. това стана факт. Онази пролет, в която светът се преобърна за всички ни, когато много бързо трябваше да пренастроим живота си и когато за съпричастността, подкрепата, дарителството и доброволчеството се заговори повече от всякога. За нас в НПО Портала обаче тези думи са всекидневие, независимо дали има пандемия или не, защото всеки ден се срещаме с десетки примери за човешка отдаденост в подкрепа на другите, за целенасочени усилия за развитие на обществото ни, за истинско гражданско участие. И за нас съвсем не е клише, че доброто е навсякъде. Доказателствата за това също са навсякъде, но много често тe остават анонимни, тихи, понякога дори неразбрани. Винаги сме искали да разказваме истории от отдалечените от нас села и градове. Защото има толкова много за разказване…“ – споделят от екипа на НПО Портала.

В продължение на близо две години, през които работи кореспондентският екип, на НПО Портала бяха публикувани над 100 авторски разказа за граждански организации, в рубриката Разкази за НПО. В книгата са представени 30 от тях. Защо точно те? „Защото искахме да ви покажем примери от работата на организации в различни сфери на дейност и в различни населени места – от малки села до големи градове. Има и такива, които работят в цялата страна“, поясняват от НПО Портала.

Различни са областите, в които героите от книгата работят и отдават времето, знанията и труда си – образование и наука, здравеопазване, култура, развитие на местни общности, дарителство и доброволчество, деца и младежи, икономическо развитие, защита на животните и природата, на човешките права.  Общото във всички истории е непримиримостта на дейни и отговорни хора.

Книгата не се продава, а се разпространява безплатно. Има и електронен вариант, който може да бъде намерен на този линк.

Сборникът е издаден по проект „За гражданите и техните организации“,  изпълняван от фондация ПАЦЕП, фондация БЦНП и фондация 42 с финансова подкрепа на Фонд Активни граждани България по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване на информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име