Милка Василева и Веска Райчева, председател на областната структура на БАПЗГ. Сн Валентина Минчева

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи настоява за спешни мерки за спасяването на здравните грижи в България. Критичен е недостигът на медицинските сестри, акушерките, лаборантите, рехабилитаторите, фелдшерите, лекарските асистенти, алармира тяхната съсловна организация.

В призива към политическите партии исканията са: приемане на Национална стратегия за развитието на здравните грижи с конкретни срокове, финансово обезпечаване и отговорни институции; осигуряване на начална работна заплата за специалистите по здравни грижи в размер на три минимални работни заплати; приемане на стандарти за всяка от специалностите в направление „Здравни грижи“; диференцирано заплащане на труда, съобразно придобитата квалификация; задължително, обезпечено от работодателите и държавата, продължаващо обучение и гаранции за кариерно развитие в професията.

В документа, подписан от Милка Василева – председател на съсловната организация, се казва: „ В навечерието на третите поредни парламентарни избори за 2021 година ние настояваме за незабавни и енергични промени и политика за привличане на млади хора към професиите от направление „Здравни грижи“. В противен случай Ангелите на милосърдието, както хората наричат медицинските специалисти, ще продължат да намаляват. Болниците все по-често ще затварят отделения

заради липса на медицински сестри и други медицински специалисти. Все по-често ще има недоволство от страна на пациентите от липса на грижи, внимание и хуманно отношение. Дошъл е преломният момент да се преосмисли проблемът с недостига на персонал и да се предприемат  революционни промени, а не козметични действия. Повече от 15 000 медицински специалисти за заразени с COVID-19, много колеги напускат системата и няма кой да ги замести… Ние от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи отказваме да носим отговорност за неблагополучията в здравната система и твърдо настояваме за решения днес, утре ще бъде късно!“

Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име