Правителството одобри допълнителни трансфери за 2021 г. по бюджетите на общините в общ размер до 100 млн. лв. за покриване на разходи за мерки срещу COVID-19 през годината и за частични кметски избори при предсрочно прекратяване на пълномощията на кметове. От постановлението на Министерски съвет става ясно, че общините в област Шумен ще получат общо 3 202 428 лeва.

Областният център Шумен ще получи най-много средства –  913 310 лева, в това число 136 997 лева средства за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии.

За община Hови пазар трансферът е в размер на 372 788 лева, в т.ч. 55 918 лв. за пътнически превози, а за община Kаолиново – 363 000 лева (54 450 лв. от тях за пътнически превози).

Община Велики Преслав ще получи 306 772 лева (в т.ч. 46 016 лв. за пътнически превози), Bърбица – 304 554 лв. (45 683 лв. от тях за пътнически превози), Kаспичан – 202 132 лв. (в т.ч. 30 320 лв. пътнически превози), Cмядово – 193 541 лв. (в т.ч. 29 031 лв. за пътнически превози), Bенец – 193 154 лв. ( в т.ч. 28 973 лв. за пътнически превози), Hикола Kозлево – 178 437 лв. (в т.ч.  26 766 лв. за пътнически превози) и община Xитрино  – 174 740 лв. (в т.ч.  26 211 лв. за пътнически превози).

Допълнителните трансфери се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021 г. по централния бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19.

Разходите за финансиране на тези дейности не са планирани по общинските бюджети за настоящата година, като се осигуряват за сметка на различни източници, включително собствени приходи на общините.

Допълнителните трансфери за месеците октомври, ноември и декември се предоставят по бюджетите на общините в срок до 20 октомври 2021 г., се посочва в постановлението на Министерски съвет.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име