Помпената станция край Дивдядово. Сн. РИОСВ

Два акта за установени административни нарушения по Закона за водите бяха връчени на ВиК – Шумен, съобщиха от регионалната екоинспекция. Първото административно нарушение е, че чрез бездействие водното дружество не е изпълнило предписание за преустановяване изтичането на отпадъчни води от канализационната система на кв. Дивдядово към язовир „Соара“. Второто нарушение е допуснато заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, в нарушение на Разрешително за заустване. Предстои издаването на наказателно постановление.

Проверка установи, че по първото нарушение глобата е от 1 000 до 5 000 лв. По второто нарушение санкцията е от 2 000 до 10 000 лв.

С предписание на директора на РИОСВ-Шумен на дружеството е възложено да преустанови изтичането на отпадъчни води към водния обект – дере, приток на язовир „Соара“ и в срок до 2 месеца да бъде намерено трайно инженерно решение, с което да се гарантира безпроблемното отвеждане на отпадъчните води от канализационната помпена станция в кв. Дивдядово до пречиствателната станция за отпадъчни води в Шумен.

Дружеството ще бъде предупредено, че при неизпълнение на конкретните преустановителни мерки, преписката ще бъде препратена на прокуратурата.

Мерките се налагат в резултат на последната проверка, при която беше обходена територията на канализационната помпена станция (КПС) и при огледа бе констатирано, че непосредствено преди КПС от последната събирателна шахта и от дъждопреливника изтичат отпадъчни води от канализационната система на кв. Дивдядово по прилежащия терен. Миналата седмица инспекцията на КПС беше извършена в присъствието на заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров и директорите на РИОСВ-Шумен и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Повече по темата четете тук

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име