Започналите строежи на жилища в Шуменска област се увеличават, сочат данните на регионалната статистика. През третото тримесечие в региона е започнал строежът на 21 жилищни сгради със 161 жилища в тях и с 14 496 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с 5 072 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 23.5%, жилищата в тях – със 147.7%, а разгънатата им застроена площ – със 114.1%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад съответно с 19.2 и 70.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 5.0%, жилищата в тях – с 69.5%, но разгънатата им застроена площ намалява със 17.2%. Започнатите други видове сгради са повече със 75.0%, а общата им застроена площ нараства над четири пъти.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: София (столица) – 222, Пловдив – 190, София – 181, Варна – 113, и Бургас – 84.

Издадени разрешителни за строеж

През третото тримесечие местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 125 жилища в тях и 16 031 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 3 административни сгради с 1 761 кв. м РЗП и на 56 други сгради с 25 695 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8.3%, броят на жилищата в тях нараства със 78.6%, а общата им застроена площ – с 99.2%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава увеличение както на броя им с 14.3%, така и на разгънатата им застроена площ – със 136.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 13.3%, жилищата в тях – със 17.8%, докато разгънатата им застроена площ се увеличава с 6.5%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради е без промяна, но тяхната РЗП намалява с 25.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 43.6%, а разгънатата им застроена площ – със 122.5%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (столица) – 321, Пловдив – 248, София – 191, Варна – 136, и Бургас – 123. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 4 274, Пловдив – 995, Варна – 788, Бургас – 535, и София – 293. По този показател област Шумен заема десето място сред 28-те области в страната.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име