Фотографската изложба „Био логично” на Мария Касчиева ще бъде представена в Художествената галерия „Елена Карамихайлова” в Шумен. Откриването на изложбата ще се състои на 2 декември от 14 часа.

Идеята за изложбата е вдъхновена от научната работа на д-р Мария Касчиева по проект, свързан с осъществяване на възстановителни дейности в рядко срещано природно местообитание – „Понто – сарматски степи“ намиращи се в района на северното Черноморие. Степните местообитания са изключително чувствителни към човешката дейност. Комбинацията между наука и изкуството на фотографията фокусира интереса на обществото към опазването на редки и застрашени от изчезване местообитания и растителни видове. В сравнение със строгата наука, фотографията позволява да се използва светлината като изразно средство, с което да бъде показан един по-красив и по-различен растителен свят, в контекста на проблемите на опазването на биологичното разнообразие.   

С реализирането на проекта се популяризира богатото биологично разнообразие и природните дадености на крайморски район с рядко срещано природно местообитание „Понто – сарматски степи“.

Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на Общински фонд „Култура“.

Посещението в Галерията ще се осъществява съобразно въведените противоепидемични мерки – след представяне от посетителите на сертификат, че са ваксинирани, преболедували COVID – 19 или разполагат с отрицателен резултат от антигенен тест до 48 часа преди влизането в обекта.

Мария Касчиева е родена в Шумен през 1978 г. През 2000 г. завършва магистърска степен в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Придобива образователна и научна степен „доктор“ през 2005 г. в направление „Селекция и семепроизводство на културните растения“ в Селскостопанска академия, София.

От 2010 година свързва професионалният си път с  ШУ „Еп. К. Преславски“, където до днес е главен асистент в катедра „Растителна защита, ботаника и зоология“. 

Благодарение на научната си работа се „сблъсква“ по – тясно с растителният свят. Първоначално с различните видове културни растения, в последствие с плевелните, лечебните растения и не на последно място с растенията от интересни и застрашени природни местообитания, вдъхновение за изложба „Био логично”.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име