Приходите от нощувки в област Шумен през октомври 2021 г. намаляват с 13.8% в сравнение с октомври 2020 г. и достигат 243.9 хил. лв., сочат данните на местния отдел за статистически изследвания. 192.3 хил. лв. са приходите от български граждани, а 51.6 хил. лв. – от чужди граждани.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври в област Шумен, е 5 962, или с 17.4% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 4 944 нощувки, а чуждите – 1 018. В хотелите са реализирани 94.8% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 68.1% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2021 г. в област Шумен намалява с 1.9% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достига 3 251. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през октомври 2021 г., са 2 831 и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Чуждите граждани са 420 и са реализирали средно по 2.4 нощувки. В хотелите са нощували 72.3% от българите и са реализирали средно по 1.6 броя нощувки и 92.4% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.5 броя нощувки.

През месец октомври 2021 г. 45.5% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 46.4% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 34.3%. Следват Гърция, Германия, Украйна, и Румъния.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2021 г. в област Шумен е 13.9%, като в хотелите е 15.0%, а в другите места за настаняване – 11.7%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 2.8 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име