Сн. архив Радиан.бг

Група шуменци са сезирали премиера Кирил Петков и министъра на околната среда Борислав Сандов за подготвяната спорна продажба на общински имот край квартал Дивдядово, съобщиха запознати. Става въпрос за почти 170 дка, представляващи рекултивираното и излязло от употреба депо за битови отпадъци.

През октомври то беше обявено за частна общинска собственост с решение на общинския съвет и още на следващата сесия кметът Любомир Христов внесе предложение за продажбата му на инвеститор, който декларира, че ще изгради там фотоволтаичен парк. Сред жителите на квартала обаче тръгнаха упорити съмнения, че зад сделката се крие поредният опит да се изгради завод за преработка на отпадъци. Тези подозрения бяха изразени и от някои съветници при обсъждането на въпроса на сесия. Въпреки опитите на кмета да обясни колко добра е тази сделка за общината, мнозинството от съветниците гласуваха против или въздържали се и въпросът остана за следващото заседание.

Утре продажбата ще бъде първа точка в днения ред на сесията. Междувременно въпросите около сделката не намаляха, а се увеличиха. Още преди месец Данаил Данчев /БСП/ обяви в сесийна зала, че по план излязлото от употреба депо трябва да бъде затревено и залесено. И то не с дребни храстчета, а с дървесни видове. Това е ангажимент на собственика на обекта – община Шумен. И основателно възниква въпросът – какви фотоволтаици ще се монтират на терена, на който трябва да има дървета?

Подозренията продължават да се подгряват от слуховете, че купувачът ще построи на част от терена инсталация за преработка на отпадъци. Самите условия по продажбата, определени от община Шумен, подклаждат подобни притеснения. Теренът се продава на търг, което развързва ръцете на купувача да строи върху него каквото иска. Ако сметището беше продадено чрез конкурс, общината можеше да постави изисквания за бъдещата инвестиция, обясниха юристи. Въпреки че и това беше коментирано на сесия, кметът Христов отново внася продажбата чрез търг, т.е. развързва ръцете на инвеститора.

Остава открит въпросът и какъв точно е статутът на старото сметище, дали то е окончателно закрито, какви са ангажиментите на общината за неговото поддържане и дали кметството изобщо е изпълнило задълженията си.

Рекултивираното сметище в местност „Чернювец“ е урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“. Предлаганият за продажба поземлен имот е създаден през октомври тази година, когато със заповед на кмета е одобрен проект за изменение на ПУП в местността „Чернювец“, с който се обособяват два нови имота. Единият е депото за неопасни битови отпадъци, който включва територията на действащото депо заедно с прилежащата към него инфраструктура. Вторият е имот с предназначение „Производствени и складови дейности“, включващ територията на рекултивираното и излязло от употреба депо за битови отпадъци. 

С проекта за изменение на ПУП за новообразуваните имоти се разрешава застрояване със сгради с височина до 10 метра. Имотите са нанесени в кадастралната карта с новото им предназначение.

Излязлото от употреба сметище с площ 168 943 кв. метра е предложено за продажба чрез публичен търг при начална тръжна цена 1 700 000 лв., или 10.06 лева за квадратен метър. Първоначално в условията беше записано, че „купувачът се задължава да осигурява възможност и допускане в имота продавачът или избран от него изпълнител да извършва дейностите съгласно изготвения „План за грижи и мониторинг след закриване на „старо“ сметище за смесени битови отпадъци“. Остава обаче възможността купувачът да строи каквото си иска върху терена.

За да успокои съветниците, впоследствие кметът Христов внесе допълнение за предназначението на терена – да се запише, че конкретното предназначение е „За фотоволтаичен парк“ и начин на трайно ползване: „За електроенергийно производство“. Това обаче също не е гаранция за какво ще се ползва имотът, защото кметът във всеки момент може да го отреди за друг вид дейност, заяви председателят на групата на БСП Данаил Данчев. Попитан как ще гласува групата по този въпрос, той призна, че съветниците вляво са разделени. Самият Данчев настоява в условията на продажба да се включи изричното условие, че бъдещи разпореждания за имота ще минават през общинския съвет. Така ще сме сигурни, че кметът няма еднолично да промени дейността му, коментира Данчев и заяви, че БСП ще подкрепи точката, само ако бъде прието това допълнително условие. Иначе няма да гласуваме за продажбата, заяви Данчев.

Междувременно днес РИОСВ – Шумен е изпратила писмо до кмета Христов, с което дава становището си за старото сметище. Към момента в РИОСВ няма информация за приключила техническа и биологична рекултивация на спряното от експлоатация депо, посочва екоинспекцията. И подчертава, че съгласно разпоредбите, депото се счита за закрито едва когато има писмено потвърждение от компетентния орган до оператора въз основа на извършена проверка за изпълнените по план дейности за закриване. А те включват затревяване и залесяване на депото. С две думи, сметището официално не е закрито

Освен това официалното му закриване не освобождава оператора, т.е. общината да поддържа депото. Общината е длъжна да се грижи за терена 30 години след закриването му, изтъкват от РИОСВ.

Очаква се точката да предизвика спорове на утрешната сесия. Още повече, че тиражираните из Шумен предположения свързват бъдещите купувачи с общински съветник и директор на общинско предприятие, близък до кмета.

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име