От 7 януари започва изплащането на новите пенсии, които бяха определени с промени в законодателството и влязоха в сила от 25 декември миналата година. От тази дата пенсиите се преизчисляват, като се повишава от 1,2 на 1,35 на сто тежестта на всяка година осигурителен стаж. Това води до средно 12,5% увеличение на пенсиите.

Минималната пенсия става 370 лв., вместо досегашните 300 лв., а максималната се повишава от 1 440 на 1 500 лв.

Към януарските пенсии ще има две добавки. Добавката за коронавирус ще бъде 60 лв. и ще се изплаща от януари до юни включително. Ще има и допълнителна малка сума от увеличението на пенсиите за последните 7 дни на миналата година.

Според управляващите, размерът на бонуса е определен така, че да няма нито един възрастен под линията на бедност, която от 1 януари вече е 413 лв. Намеренията на правителството са през 2022 г. да няма пенсионери, които да получават по-малко средства от тези, които получаваха до края на миналата година заедно със 120-те лева добавка.

От тази година възрастта за пенсиониране на жените от най-масовата, трета категория труд, се увеличава с два месеца, а на мъжете – с един. Така възрастта за пенсиониране става съответно 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете.

С два месеца се завишава и изискването за стаж, като за жените той вече е 36 години и два месеца, а за мъжете – 39 години и два месеца.

Предвижда се увеличение с 2 месеца и на възрастта за пенсиониране на хората, на които не им достига стаж. Според Кодекса за социално осигуряване през 2022 г. тя ще бъде 66 години и 10 месеца и за мъжете, и за жените, като условието за излизане в пенсия е да имат поне 15 години действителен осигурителен стаж.

Всички, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име