Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2020 г. в област Шумен възлизат на 118 млн. евро, като се наблюдава ръст от 3.2% в сравнение с 2019 година, сочат данните на регионалния статистически отдел.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 98.4 млн. евро, или с 2.0% повече спрямо предходната година. В секторът на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) чуждестранните инвестиции са в размер на 5.5 млн. евро.

Сред промишлените дейности с най-голяма стойност на ПЧИ към 31.12.2020 г. в област Шумен е „Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини“ с 41.7 млн. евро. Следва „Производство на основни метали и метални изделия, без машини и оборудване“ с 26.1 млн. евро.

В областта, с най-голям обем на ПЧИ е община Шумен с 67.0 млн. евро, следвана от община Нови пазар с 23.6 млн. евро.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име