Приходите от нощувки в област Шумен през февруари се увеличават с 13.4% в сравнение със същия месец на миналата година и достигат 158.0 хил. лв., сочат данните на местния отдел за статистически изследвания. 135.7 хил. лв. са от нощувки на български граждани, а 22.3 хил. лв. – от чужди граждани.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2022 г. в област Шумен, е 3 495, или с 4.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 2 946 нощувки, а чуждите – 549. В хотелите са реализирани 96.7% от общия брой нощувки на чуждите граждани и 69.6% от общия брой нощувки на българските граждани.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари намалява с 6.3% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 2 023. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през февруари са 1 808 и са реализирали средно по 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 215 и са реализирали средно по 2.6 нощувки.

В хотелите са нощували 76.4% от българите и са реализирали средно по 1.5 броя нощувки и 93.5% от чуждите граждани, които са реализирали средно по 2.6 броя нощувки.

През месец февруари 33.5% от чужденците, пренощували в Шуменско, са граждани на страни-членки на Европейския съюз, а 60.9% са от други европейски държави. Най-голям е броят на пренощувалите лица от Турция – 41.9%. Следват Румъния, Руска федерация и Италия.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2022 г. в област Шумен е 9.6%, като в хотелите е 9.7%, а в другите места за настаняване – 9.3%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата в област Шумен намалява с 0.1 процентен пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име