Кметът на Мадара Неделчо Неделчев е подал жалба в Административния съд срещу две решения на общинския съвет в Шумен за продажба на общински имоти, намиращи се на територията на селото.

Решенията за продажбите бяха взети на сесия в края на април по предложение на шуменския кмет Любомир Христов

Според Неделчев обаче, тези решения не отговарят на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. „С промяна на закона от 18.12.2020 г. законодателят изрично е посочил, че заедно с решението си общинските съвети трябва да определят и сумата, или процентът от очакваните приходи, които ще се използват за изграждане, основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място. В предложените от вносителя и приети от ОбС-Шумен решения и по двете точки липсва произнасяне във връзка с горното законово изискване“, посочва кметът на Мадара и настоява тези решения да бъдат отменени като незаконосъобразни.

Неделчев коментира, че е представил тези аргументи както на сесия, така и на проведеното преди това заседание на постоянната комисия по икономическо развитие, но никой от съветниците не е обърнал внимание.

Кметът на Мадара изтъква и друг аргумент – че при определянето на двата имота за продажба, нито общинската администрация, нито представителите на общински съвет Шумен са се обърнали към него за становище.

„А моето становище е отрицателно, тъй като от 2012 г. досега община Шумен е продала недвижими имоти от землището на с. Мадара за над 250 000 лв., но от тези средства обратно в селото няма постъпил нито един лев под формата на капиталови инвестиции или основни ремонти“, посочи Неделчо Неделчев.

Според него, средствата от продажба на имоти, които винаги са били на с. Мадара, трябва да се използват изцяло в полза на жителите на селото, а не с приходите да се запълват дупки в бюджета и да се предоставят за дейности и инвестиции, от които хората в Мадара нямат никаква практическа полза.

Кметът на Мадара е сезирал и областния управител Владимир Йолов и е поискал решенията на общинския съвет да бъдат спряни. Днес от областна администрация съобщиха, че областният управител връща за ново разглеждане двете решения като незаконосъобразни.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име