Карта на прозрачността. Източник ИПИ

Община Шумен се нарежда на 12-та позиция в рейтинга за активната прозрачност на институциите в България, изготвян от Програма Достъп до Информация.

Оценката на институциите е на база уебстраниците на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.Община Шумен е на 12-то място по прозрачност сред институциите в страната

В класацията по общини Шумен също заема 12-то място, а веднага след нея се класира община Каспичан.

Целта на проучването е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация за активно публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

Областната администрация в Шумен е на 38-ма позиция сред институциите.

Търговище е на пета позиция в класацията при общините. Местната администрация е на седмо място в общия рейтинг, в който са включени 563 институции в страната ни.

Кметската администрация на Разград е 27-ма сред всички институции и 28-ма в рейтинга по общини.

Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.

В рамките на проучването са подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 по дела срещу решения по ЗДОИ на всяка от оценяваните администрации.

Пълните резултати от проучването са публикувани в уебсайта на Програма Достъп до Информация: https://data.aip-bg.org/surveys/O24H73/ 

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име