Очакваната средна продължителност на живота за населението на област Шумен, изчислена за периода 2019 – 2021 г. е 72.4 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020) тя намалява с 1.3 години. Това сочат данните на Отдела за статистически изследвания  в Шумен. Средната продължителност на живота в областта е с 1.2 години по-ниска от средната за страната – 73.6 години.

Различната смъртност при мъжете и жените определя и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете в област Шумен е 69.5 години, докато при жените е по-висока – 75.6 години. Равнището на показателя за област Шумен е по-ниско от регистрираното средно за страната с 0.6 години при мъжете и с 1.8 години при жените.

Спрямо 2011 през 2021 г. очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Шумен е намаляла с 0.2 години. При жените наблюдаваме намаление на средната продължителност с 0.4 години, докато при мъжете се е увеличила с 0.2 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2010 – 2012 г. – 7.1 години, а най-малка в периода 2015 – 2017 г. – 5.9 години в полза на жените.

Очакваната продължителност на живота в регионален аспект варира от 70.5 години в област Видин до 75.5 години в област Кърджали, като общо в седем области тя е над средната за страната. При мъжете стойността на показателя по области се движи между 72.7 години (Кърджали) и 67.2 години за област Видин. При жените, които във всички области на страната живеят по-дълго от мъжете, средната продължителност варира в малко по-тесни граници – между 78.4 години за областите Кърджали и София (столица) и 74.3 години за област Видин.

За периода 2019 – 2021 г. разликата в продължителността на живота между двата пола е най-голяма в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години).

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име