Тази масивна стара къща на ул. Калоян 16 ще бъде съборена, както и къщите от двете й страни. Сн. Радиан.бг

В последната година от мандата си кметският екип на Шумен разпродава тихомълком и идеалния център на града. Нещо повече – за да продаде на частен инвеститор терен за строеж „на пъпа“ на Шумен, общината ще разруши една детска градина, която е ремонтирана с европейски средства и ще унищожи две от старите къщи в района. Вместо да ги реновира и да съхрани духа на Стария Шумен, както правят в цивилизованите държави. А най-скандалното е, че всичко това става

без знанието на гражданите и дори на общинските съветници

Когато се решава съдбата на градския център, се предполага, че ще има широко обществено обсъждане как да изглежда районът. Предполага се, че властта, която и да е тя, ще попита гражданите дали искат да се промени облика на района, дали искат да се разрушат старите градски къщи и на тяхно място да се вдигнат поредните магазини с алуминиеви дограми. Нищо подобно не се случва в Шумен. Оказва се, че дори общинските съветници, които са местната законодателна власт, не знаят какво се продава, разрушава и строи в центъра на града.

Чрез скоростна процедура, „с 200“, както казва партийният лидер на шуменския градоначалник, общината е продала правото на строеж на почти цялото протежение на емблематичната улица „Калоян“. Намиращата се буквално „на пъпа“ на града малка уличка започва от Регионалното управление по образование, граничи с концертния площад и паркинга, и приютява Държавния архив, една детска градина и нейния филиал, и няколко масивни стари къщи.

Сега две от старите къщи и филиалът на детската градина ще бъдат разрушени, а на терена частен инвеститор ще построи 4 нови сгради със смесено предназначение – за обслужващи дейности и жилища. За жилищата ще говорим и после, понеже те имат специално място в обявата на общината. А как ще изглеждат новите сгради, знаят само кметът и една шепа хора около него.

Затова пък от Шумен завинаги ще бъдат заличени масивните къщи на ул. „Калоян“ 14 и 16, както и малкият филиал на детската градина. Детското заведение, като вече споменахме, е ремонтирано по европейски програми – по ОП „Регионално развитие“, по проект за модернизация на общинската образователна инфраструктура на стойност 5,2 млн. лв. Въпросът защо се събарят детски градини, в които са вложени сериозни публични средства, е от компетенцията на други разследващи органи.

Филиалът на детската градина, както и масивните стари къщи, които общината се готви да събори, са общинска собственост от 2015 г. В една от къщите в момента има действащо звено на МОН – регионалният център по ученически отдих. Вчера работещите в центъра са получили писмо от кметството, че теренът е общински и трябва да го напуснат в срок до 10 август, защото на мястото ще се строят 4 нови сгради. Служителите във филиала на детската градина пък вече изнасят мебелировката, а родителите се чудят къде ще си местят децата, защото в основната градина места няма.

Ремонтираният филиал на детската градина на ул. „Калоян“. На сградата все още стои информационната табела за европейското финансиране на ремонта

„Казват, че инвеститорът, който е купил терена, е някакъв софиянец, но никой не го знае какъв е. Обаче нашият кмет най-накрая успя да продаде терена. Той се напъва да го продава още от края на първия си мандат, сега в края на втория успя“, коментират хора от квартала, които си спомнят, че общината пращала земемери още преди 3-4 години. „Тогава пак искаха да събарят целия терен, но нещо не се получи. Обаче сега са намерили точния инвеститор“, казват живеещите в района.

„Само шепа хора знаят“

С мисълта, че е недопустимо тихомълком да се променя обликът на идеалния център на Шумен, започваме да питаме общинските съветници кога и защо са гласували продажбата на терена, и какво ще се строи на това място. Никой не знае нищо.

„За пръв път чувам за това. Не сме гласували такива продажби, нито пък сме обсъждали събарянето на детски градини и стари градски къщи“, категоричен е общинският съветник Камен Андонов /ГЕРБ/.

„Нямам никаква идея за какво говорите“, казва и съветникът от Демократична България Васил Тодоров. И коментира: „Те /кметският екип/ явно ще продават до последно! Вече чакаме с нетърпение да им приключи управлението на ГЕРБ, защото така ще продължи още една година, за съжаление!“

Никаква представа от случващото се няма и Христофор Крумов, който е председател на постоянната общинска комисия по Териториално развитие и селищно устройство и би трябвало да знае какво се случва в града. Крумов не си спомня кога общинският съвет е гласувал тези сгради като частна общинска собственост, нито пък кога те са включени в плановете за продажба.

„Те /кметският екип/ си имат архитектурен съвет, който не изобщо стига до нас, не стига до общинската комисия. Там се вземат такива решения, разрешения за строеж, за частни имоти. Но изобщо не ни информират за подобни неща, макар че би трябвало да знаем какво се случва в Шумен. В края на краищата става въпрос за облика на Шумен, трябва всички граждани да имат глас по въпроса. Пак казвам, това изобщо не стига до нас, не ни дават информация. Нещата се знаят само от кмета, ресорния му заместник и главния архитект“, възмущава се шефът на постоянната комисия. От обясненията му излиза, че една шепа хора вземат решения и могат без обсъждане да продадат и центъра на Шумен, както се и случва.

Крумов обаче посочва, че когато става въпрос за частна общинска собственост, общинската администрация може да се разпорежда сама. „Не знам кога тези сгради са преминали от публична в частна общинска собственост, не знам и каква е била идеята за това. Но със сигурност ние в комисията нямаме информация, а това не е нормално“, отсича шефът на комисията

Какво ще се строи и защо са важни 3 апартамента

На сайта на общината откриваме обява, която би трябвало да е за въпросния търг. Отправили сме въпроси към общинската администрация по случая и ще чакаме отговори, ако не по общия ред, то по Закона за достъп до обществена информация.

Вижда се, че общината протоколно е спазила „буквата на закона“ и е публикувала обява за публичен търг за учредяване право на строеж на площ от 1 364 квадратни метра с начална цена 317 000 лв.

Самият търг е проведен скорострелно, само две седмици след публикацията, което означава, че са имали готов купувач, обясняват запознати. В обявата не е посочен адрес на терена, а един дълъг номер от кадастралната карта на Шумен, който не говори нищо на никого, включително на общинските съветници, когато почнат да гласуват продажби.

Според условията, на терена ще се построят 4 сгради със смесено предназначение – обществени и жилищни. В обявата на общината специално място е отделено на 3 /три/ броя жилища в сграда номер 1. Към купувача са поставени няколко условия за въпросните жилища – купувачът да ги построи в напълно завършен вид за своя сметка, да ги построи съгласно архитектурния план, без промени, както и да ги предаде в експлоатация до 24 месеца след издаване на разрешенията за строеж. Изобщо, положена е голяма грижа за трите апартамента в центъра на града. Подобни изисквания няма към останалите сгради.

Какво ще се случи с центъра на Шумен оттук нататък, зависи от общинските съветници – дали ще потърсят отговори и отговорност от администрацията и най-вече от кмета Любомир Христов. А за гражданите остава лошото усещане, че нещата тук се решават от един тесен кръг хора, а местният парламент е излишен лукс…

Дияна Желязкова

Коментари

коментар

3 КОМЕНТАРИ

  • И от кого е платена? От детската градина ли? Някои хора съвсем забравиха да мислят, само повтарят опорките на местните феодали

 1. Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 1995 г.) (1) Общинският съвет:
  1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
  2. (изм. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., доп., бр. 69 от 2006 г.) одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината, района и кметството по предложение на кмета на общината;
  3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
  4. (доп. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., изм., бр. 69 от 2003 г., отм., бр. 69 от 2006 г.);
  5. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г.) определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
  6. (доп. – ДВ, бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 107 от 2020 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
  7. (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г.) определя размера на местните такси;
  8. (изм. – ДВ, бр. 69 от 1999 г., бр. 69 от 2003 г.) приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства;

  „Само шепа хора знаят“
  „С мисълта, че е недопустимо тихомълком да се променя обликът на идеалния център на Шумен, започваме да питаме общинските съветници кога и защо са гласували продажбата на терена, и какво ще се строи на това място. Никой не знае нищо.“

  Хайде сега да ви видим: Щом общинските съветници не знаят за нищо подобно, то тогава, решението с което евентуално е учредено правото на строеж е документ с невярно съдържание, понеже би следвало да е добавено към Протокола от проведеното заседание на ОбС без знанието на общинските съветници или е законно гласувано, а въпросните общински съветници се правят на „дръж ми шапката“ демек на будали. Ако приемем първият вариант, би следвало това да е престъпление по НК и Радиан да сезира съответните органи. Ако не е такова, тогава Радиан може да се е уго… с въпросните общинските съветници и наистина новината да е фалшива. А защо само тези трима са запитани, къде са останалите общински съветници и защо те не могат да отговорят на същия въпрос? Къде е истината?

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име