Служебното правителство назначава 25 нови областни управители, като 17 от тях са заемали тази длъжност и при някой от предишните служебни кабинети. Повечето от новоназначените са от средите на военните и МВР.

Николай Шушков е назначен за областен управител на Благоевград. Заемал е същата длъжност в периода май 2021 г. – януари 2022 г. Два пъти е бил заместник-кмет на Благоевград, но е и дългогодишен служител в Агенция „Митници“, съобщава в. Сега.

Мария Нейкова ще изпълнява отново длъжността областен управител на област Бургас. Тя е декан на Центъра по юридически науки на Бургаския свободен университет. Била е областен управител на Стара Загора в периода 2001-2009 г.

За областен управител на Варна е назначен Марио Смърков, заемал поста от 27 май 2021 г. до 24 февруари 2022 г. В периода 1999 г. – 2017 г. изпълнява различни длъжности, сред които и ръководни, в Национална служба „Сигурност“, ДАНС и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ към МВР.

За втори път за областен управител на Велико Търново е назначен Георги Гугучков, заемал длъжността от май 2021 г. до януари 2022 г. Завършил е НВУ „Васил Левски“ във Велико Търново.

Огнян Михайлов е назначен за областен управител на област Видин. На същия пост е бил през 2017 г. и 2021 г. Михайлов е дългогодишен служител на МВР.

Областен управител на Враца е Георги Митов, който също дълги години е работил в системата на МВР.

Кристина Сидорова е назначена за областен управител на Габрово. Завършила е специалност „Комуникационна техника и технологии“ в Техническия университет в София и магистратура „Стопанско управление“. Сидорова е била народен представител в 44-ото Народно събрание.

За областен управител на Добрич е назначен Здравко Здравков, с управленски опит в частния сектор, в сферата на селското стопанство и недвижимите имоти. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е бил заместник областен управител на Добрич.

Александър Пандурски е назначен за областен управител на Кюстендил. Пандурски притежава магистърска степен по специалността „Радиотехника“ от Техническия университет – София. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е бил областен управител на Кюстендил.

За областен управител на Ловеч е назначен Светослав Славчев. Завършил е Висшето военно училище във Велико Търново. Бил е дългогодишен служител в Областната дирекция на МВР в Ловеч, областен управител в периода май 2021 г. – януари 2022 г.

Валери Димитров е назначен за областен управител на Монтана. Димитров е магистър по специалността „Национална полиция“ от ВВОУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново, работил в системата на МВР. Бил е областен управител на Област Монтана в периода май 2021 г. – януари 2022 г.

За областен управител на Пазарджик е назначен Трендафил Величков. Завършил е специалност „Финанси и кредит“ в Киевски университет в Украйна. Притежава магистърска степен по „Стратегическо ръководство на националната сигурност и отбраната“ на Националната военна академия „Г. С. Раковски“. Величков е бил областен управител на Пазарджик в периода 2014 г. – 2016 г.

Людмил Веселинов е назначен за областен управител на Перник. Веселинов е доктор по изкуствознание и изкуства, преподавател в Софийския университет. Автор е на графичния дизайн на над 200 книги. От 2015 г. до 2017 г. е бил в Съвета на директорите на Националния дворец на културата. От 2017 г. до 2021 г. е бил член и председател на Съвета на директорите на държавното строително-надзорно дружество „Агроводинвест“ ЕАД.

Иван Петков е назначен за областен управител на Плевен. Магистър по „Педагогика“ във Великотърновски университет и бакалавър „Социални дейности“ в същото висше учебно заведение. Дългогодишен служител в системата на Министерството на правосъдието, където е заемал ръководни постове в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Ангел Стоев е назначен за областен управител на Пловдив. Той е заемал същата длъжност в периода 2021-2022 година. Доктор по философия от Академията на МВР, дългогодишен служител е на НСС и ДАНС. Работил е и на високи мениджърски позиции в частния сектор.

За областен управител на Разград е назначен Драгомир Златев. Бил е зам.-кмет на община Самуил, работил е също в администрацията на община Разград. Работил е и в областната служба „Изтърпяване на наказанията“. От 1 юни 2021 г. до 1 август 2022 г. е заместник областен управител на Разград.

Николай Неделчев е назначен за областен управител на Силистра. Завършил е ВТУ „Ангел Кънчев“. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет на община Ситово, а от 2003 до 2015 г. – кмет на същата община. От 2017 г. работи в частния сектор.

За областен управител на Сливен е назначен Минчо Афузов. Същата длъжност е заемал от май 2021 г. до февруари 2022 г. Преди това е бил общински съветник от 2015 г. до 2017 г., дълги години е работил в частния сектор. Магистър по специалността „Международни икономически отношения“ в Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Митко Михайлов е назначен за областен управител на София. Заемал е ръководни длъжности в администрациите на Министерството на финансите и Министерството на младежта и спорта. През 2015 г. е зам.-председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а в периода май 2021 г. – януари 2022 г. е бил областен управител на София. Притежава висше икономическо и юридическо образование.

Радослав Стойчев е назначен за областен управител на Софийска област. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е заемал същата длъжност. Преди това е бил е народен представител в 43-ото и 44-ото Народно събрание. През 2011 г. – 2014 г. е зам.-кмет на община Самоков. Магистър по „Икономика и организация на труда“ от УНСС.

За областен управител на Стара Загора е назначен Иван Чолаков. Юрист, дълги години е работил в системата на МВР, като в периода 2013 г. – 2016 г. е бил директор на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. В периода май 2021 г. – януари 2022 г. е заемал длъжността областен управител.

На длъжността областен управител на Хасково е назначен Минко Ангелов. Заема длъжността за трети път, преди това е бил областен управител в периода февруари – май 2017 г., както и в периода май 2021 г. – януари 2022 г. Бил е народен представител в 45-ото Народно събрание, както и зам.-кмет на община Хасково през 2012 г. – 2014 г. Магистър от Висшия институт по хранително-вкусова промишленост в Пловдив.

Христо Христов е назначен за областен управител на Шумен. Той е дългогодишен академичен преподавател в сферата на сигурността и отбраната, като към момента е декан на Факултета по технически науки при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Последователно в периода 1987 г. – 2011 г. е работил в Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и ДАНС.

Стефан Сабрутев е назначен за областен управител на Смолян, като за втори път заема тази длъжност. Бил е също така общински съветник в Смолян, работил е и в частния сектор в сферата на строителството. Магистър по „Екология на селищни системи“ от Аграрния университет в Пловдив.

Георги Чалъков ще изпълнява длъжността областен управител на Ямбол за трети път. Работил е като управител в частния сектор, в периода 2015 г. – 2020 г. е бил заместник-кмет на община Тунджа. Завършил е УНСС.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име