Електронни дневници ще се въведат във всичките 20 детски градини в община Разград от новата учебна година. Това става след отпуснато финансиране по Националната програма на Министерството на образованието и науката „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“.

Одобреното финансиране е на 100% от поисканото от местната управа – 18 000 лева. То е з закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер и софтуер за институциите от системата за предучилищното образование.

Електронни дневници в детските градини в община Разград бяха въведени и през предходната учебна година, но се използваха едновременно с дневници на хартиен носител, докато от тази учебна година хартиеният вариант няма да се използва, съобщиха от Общината.

Предстои въвеждането на електронните дневници. В съответствие с изискванията на програмата това ще стане с лицензиран софтуер.

В електронния дневник се въвеждат различните присъствени статуси на децата, посещаващи детските градини, включени са справки за отсъствие и причините за тях, входяща и изходяща диагностика, въвеждат се данни за децата, включително антропометрични, родителите могат да видят седмичната програма и темите, по които се обучават децата им. Достъп до електронния дневник имат преподавателите, родителите, ръководствата на детските градини, като нивото на достъп е различно за всеки от потребителите.

Чрез въвеждането на електронните дневници се улесняват както работещите в детските градини, така и родителите, подобрява се комуникацията между участниците в образователния и възпитателен процес, посочиха от кметството.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име