Д-р Хелия Божилова и д-р Павел Павлов в СМДЛ Авхон

Напук на всички кризи, в най-горещото лято на „промяната“ в Шумен отвори врати новата база на Специализираната медико-диагностична лаборатория „Авхон“ /авхон – диагноза от иврит/. Управител е д-р Хелия Божилова, специалист по обща и клинична патология, онкология, магистър по здравен мениджмънт, има сертификат по цитопатология, сертификати от курсове в чужбина, вкл. oт Harvard Medical School по молекулярна диагностика. Екипът на СМДЛ „Авхон“ се състои от патолози, лекар със специалност клинична лаборатория и инфекциозни болести – консултант, молекулярни биолози, професори-консултанти и технически сътрудници.

На откриването на новата лаборатория присъстваха патолози, хирурзи, гинеколози, гастроентеролози, кардиолози, специалисти по клинична лаборатория, представители на медицински фирми и приятели на д-р Божилова от Шумен, Варна, Русе.

За неспециалистите припомняме, че общата и клинична патология е основна медицинска специалност, която чрез изучаване на морфологичните изменения в тъканите и органите на различни структурни нива – хистологично, цитологично, хистохимично, имунохистохимично, ултраструктурно, изяснява структурно-функционалните взаимоотношения в организма и създава концептуално-методологична база на медицинската логика.

Патологията е клинична дисциплина, която чрез морфологичните изследвания пряко влияе на диагностичния процес и определя поведението на клинициста. Патологията е основен инструмент и на профилактичната медицина.

Секвенирането на човешкия геном през 2003 г. доведе до показателен ръст на инкорпорирането на молекулярно-генетичните изследвания в клиничната практика.

Използването на високотехнологични изследвания

в модерните диагностични лаборатории бележи непрекъснат ръст. Тази промяна поставя патологията на централно място, под прожекторите на здравните системи! Уникалността на специалността и уменията на патолозите извеждат патологията на предни позиции в персонализираната медицина и персонализирания мениджмънт на пациента чрез тяхната способност да асимилират клинична, макроскопска, микроскопска, молекулярна и биоинформация във всеобхващащи морфомолекулярни диагностични доклади. Тези изисквания поставят пред специалността нови парадигми за обучение, за да могат патолозите да функционират ефективно в лабораториите на бъдещето.

Осигуряването на персонализирана медицина вече е факт при много заболявания: колоректален карцином, карцином на млечната жлеза, белодробни аденокарциноми, меланом, гастро-интестинален стромален тумор, саркоми, лимфоми, глиоми и др. Голямото предизвикателство пред патологията сега е модернизацията!

Молекулярната диагностика е сърцевината на персонализираната медицина. Болестите ще могат да се диагностицират дълго преди първата изява на симптомите и биомаркерите ще са първият инструмент.

В статия от 2013 г. [Goetz L et al JAMA 2013] се споменава, че молекулярно-генетичните изследвания стават част от рутинните грижи за пациента, който е твърде добре информиран, което задължава патолозите да се адаптират към повишените изисквания на следващото поколение пациенти!

На пазара на здравни услуги едно от преимуществата на лечебните заведения се изразява в наличието и достъпа до съвременни технологии и иновационни начини на лечение. Технологичните и техническите възможности за подобряване условията на здравеопазването ще продължават да се развиват. Наблюдава се процес на ускоряване на иновациите и откритията в областта на диагностиката – напр. циркулиращи туморни клетки, визуализиращи инструменти за детекция и др., биомаркери и генна експресия, геномен анализ, фармакогеномика, дигитална патология. Световните постижения ще стават по-достъпни като информация, ноу-хау, обмяна на опит и в по-малка степен като възможности за закупуване.

Стойността на традиционната патология не е намаляла, тя просто не е достатъчна! Необходима е промяна! Патологичните лаборатории ще се нуждаят от мултидисциплинарен екип, поясни д-р Божилова на присъстващите на събитието медици. Всичко това създава огромни възможности за иновации и технологичен напредък, но също носи и потенциал за дезинтеграция.

Въпреки обещаващото бъдеще, патологичните лаборатории днес се намират в тежка икономическа ситуация, с подценяване на специалността, с липса на реимбурсация в болничната помощ, неправилно ценообразуване на услугите в извънболничната помощ, освен това се намират под регулаторен натиск и недостатъчност на персонал. Регулаторният натиск се изразява в ретроградна нормативна уредба, която изостава от напредъка в медицината.

Уникална апаратура в Шумен

Екипът на СМДЛ „Авхон“ има амбицията да разчупи модела на концентрация на иновациите в столицата и университетските градове, разполагайки с уникална апаратура за Източна България, PCR базирана технология, която освен специфична детекция на патогени -вируси, бактерии и паразити, може да извършва и други биомаркерни изследвания: индивидуален рисков генен анализ (единични генетични предиспозиции), комплексни диагностични панели напр. тромбофилии и онкогени, осигуряваща стандартизирани процедури, които са изключително важни за постигане на висок стандарт на изследванията, който заслужава всеки пациент.

Възможностите на апаратурата са в няколко области – антибиотична резистентност, причини за гастроентерити, детекция на патогени, вкл. пренасяни от кърлежи, микробиомна диагностика (при затлъстяване и чревни инфекции), човешка генетика – фармакогенетика (проследяване ефективността от терапията) и мутационен анализ. Тази апаратура спестява време, в сравнение с класическия култивационен процес и е безопасна по отношение разпространение на инфекции.

Д-р Хелия Божилова каза: „Изключително важно е за лекарите, изпращащи биологичен материал за изследване, да знаят как тъканният или течният биологичен материал се съхранява и транспортира, тъй като от това зависи диагнозата и репродуцируемостта на резултата за нуждите на пациента, имайки предвид, че биомаркерите са предиктивен фактор за злокачествените тумори и за отговор към терапията. Патолозите имат уникални познания за болестния процес. Те са интегратори на знания. Те осигуряват диагнозата! Те са отговорни за диагностичния процес, от който зависи терапията. Патолозите се променят от клинични доставчици към клинични консултанти. За успеха на едно начинание е важна не само апаратурата, но най-вече човешкият фактор!“

Д-р Свилен Арнаудов, д-р Снежана Койнова и д-р Хелия Божилова на откриването

При откриването д-р Божилова беше поздравена за реализирането на новата лаборатория.

Д-р Свилен Арнаудов, управител на Комплексния онкологичен център: „Д-р Божилова е реализирала нов проект със сериозна инвестиция, с който дава старт на иновативни методи в патологията. Това е шанс за лекарите и пациентите в региона“.

Проф. Богомила Маневска: „Шумен може да се радва, че има такъв специалист-патолог. Вярвам, че тук д-р Божилова ще намери реализация на своите възможности и качества. С новата апаратура ще въведе нови методи за диагностика“.

Проф. Керанка Велчева: „Пожелавам тази лаборатория да стане водеща школа по патология. Виждам млади хора в екипа на д-р Божилова, значи има последователи“.

Д-р Павел Павлов: „Много съм щастлив, че ще мога да работя в тази лаборатория. Приемам д-р Божилова като мой учител в специалността, а иновациите, които въвежда, ни правят конкурентни на здравния пазар“.

Новата лаборатория се намира на бул. „Симеон Велики“ 71 /зад Старата поликлиника/, тел. 0895 622 154 и 0887 674 093

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име