Забавяне в графика на сметоизвозването в части на Търговище и в село Лиляк ще има в дните от 9 до 11 август. Причината е повторното взимане на проби за извършването на морфологичен анализ на битовия отпадък. Такъв вече е извършен в началото на юни тази година. Анализ се прави на всеки 5 години, съгласно Закона за управление на отпадъците, съобщиха от Общината.

Пробите ще се взимат от 64 контейнера в различни зони на Търговище и 15 контейнера в село Лиляк. За град Търговище пробонабирането ще е на 10 август, а в Лиляк – на 11 август. На посочените дати ще бъдат извозени и съдовете за смет.

Целта в забавянето на графика е да се натрупа необходимото количество отпадъци за извършването на анализа. Той ще даде информация за състава им и количествата, които се изхвърлят в зоните с различни видове застрояване и гъстота на населението. На тази база могат да се вземат и последващи решения за усъвършенстване на системата за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците, честотата на извозване и други, посочиха от кметството.

Идентичен анализ ще бъде направен отново през есента и зимата на 2022 г.

Община Търговище апелира гражданите за проява на търпение и разбиране, с оглед необходимостта от изпълнение на законовите задължения на администрацията.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име