През второто тримесечие на 2022 г. в област Шумен е започнал строежът на 20 жилищни сгради с 35 жилища в тях и с 4 995 кв. м разгъната застроена площ, и на 23 други сгради с 11 184 кв. м РЗП, сочат данните на местния отдел за статистически изследвания.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради нарастват с 5.3%, жилищата в тях – с 16.7%, а разгънатата им застроена площ – с 40.6%. Започнатите други видове сгради намаляват с 34.3%, докато общата им застроена площ нараства с 22.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 17.6%, но жилищата в тях намаляват с 46.2%, както и разгънатата им застроена площ – с 26.2%. Започнал е строежът на 11.5% по-малко други видове сгради с 35.7% по-малка РЗП.

Строителство на най-голям брой нови жилищни сгради е започнало в областите: Пловдив – 233, София (столица) – 220, София – 145, Бургас – 117, и Варна – 110.

През второто тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради със 159 жилища в тях и 16 257 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 57 други сгради с 26 083 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 21.4%, но броят на жилищата в тях намалява с 21.7%, а общата им застроена площ е по-малка с 10.4%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради са с 16.2% по-малко, докато разгънатата им застроена площ е с 86.3% повече .

В сравнение с второто тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 41.7%, жилищата в тях – със 127.1%, а разгънатата им застроена площ – със 102.0%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 16.3%, а разгънатата им застроена площ – със 140.2%.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 399, София (столица) – 338, София – 243, Варна – 203, и Бургас – 153. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) – 5 984, Варна – 2 380, Пловдив – 1 820, Бургас – 614, и Благоевград – 409. По този показател област Шумен заема дванадесето място сред 28-те области в страната.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име